Konwersja swf to avi

Witam. Zainstalowałem program ze strony http://www.avi-swf-convert.com/. Gdy dodam plik swf to wyskakuje błąd, a tutaj podaję szczeguły:

See the end of this message for details on invoking 

just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.


**************Exception Text**************

System.Runtime.InteropServices.COMException (0x8000000A): Dane niezbędne do ukończenia tej operacji nie są jeszcze dostępne.

  at ShockwaveFlashObjects.IShockwaveFlash.get_TotalFrames()

  at AxShockwaveFlashObjects.AxShockwaveFlash.get_TotalFrames()

  at Swf2Avi.BatchTask.LoadFlash(String flashFile)

  at Swf2Avi.BatchTask..ctor(String flashFile)

  at Swf2Avi.BatchForm.AddFile(String filename)

  at Swf2Avi.BatchForm.AddFiles(String[] filenames)

  at Swf2Avi.BatchForm.OpenFiles()

  at Swf2Avi.BatchForm.menuOpen_Click(Object sender, EventArgs e)

  at System.Windows.Forms.MenuItem.OnClick(EventArgs e)

  at System.Windows.Forms.MenuItemData.Execute()

  at System.Windows.Forms.Command.Invoke()

  at System.Windows.Forms.Control.WmCommand(Message& m)

  at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)

  at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)

  at System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)

  at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)

  at System.Windows.Forms.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)

  at System.Windows.Forms.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)

  at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)**************Loaded Assemblies**************

mscorlib

  Assembly Version: 1.0.5000.0

  Win32 Version: 1.1.4322.573

  CodeBase: file:///c:/windows/microsoft.net/framework/v1.1.4322/mscorlib.dll

----------------------------------------

Swf2Avi

  Assembly Version: 1.0.2027.23219

  Win32 Version: 1.0.2027.23219

  CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Swf2Avi/Swf2Avi.exe

----------------------------------------

System.Windows.Forms

  Assembly Version: 1.0.5000.0

  Win32 Version: 1.1.4322.573

  CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.windows.forms/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.windows.forms.dll

----------------------------------------

System

  Assembly Version: 1.0.5000.0

  Win32 Version: 1.1.4322.573

  CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.dll

----------------------------------------

Cobra

  Assembly Version: 1.1.2027.23082

  Win32 Version: 1.1.2027.23082

  CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Swf2Avi/Cobra.DLL

----------------------------------------

Cobra.Windows.Forms

  Assembly Version: 1.1.2027.23084

  Win32 Version: 1.1.2027.23084

  CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Swf2Avi/Cobra.Windows.Forms.DLL

----------------------------------------

System.Drawing

  Assembly Version: 1.0.5000.0

  Win32 Version: 1.1.4322.573

  CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.drawing/1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/system.drawing.dll

----------------------------------------

AxInterop.ShockwaveFlashObjects

  Assembly Version: 1.0.0.0

  Win32 Version: 1.0.0.0

  CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Swf2Avi/AxInterop.ShockwaveFlashObjects.DLL

----------------------------------------

Interop.ShockwaveFlashObjects

  Assembly Version: 1.0.0.0

  Win32 Version: 1.0.0.0

  CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Swf2Avi/Interop.ShockwaveFlashObjects.DLL

----------------------------------------

Accessibility

  Assembly Version: 1.0.5000.0

  Win32 Version: 1.1.4322.573

  CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/accessibility/1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/accessibility.dll

----------------------------------------


**************JIT Debugging**************

To enable just in time (JIT) debugging, the config file for this

application or machine (machine.config) must have the

jitDebugging value set in the system.windows.forms section.

The application must also be compiled with debugging

enabled.


For example:


When JIT debugging is enabled, any unhandled exception

will be sent to the JIT debugger registered on the machine

rather than being handled by this dialog.

Proszę o pomoc.

czy w tym swf musisz klikać play albo start lub cos w tym stylu??

Klikam add file, następnie wybieram plik i klikam ok - i w tym momencie pokazuje sie ten błąd.

Może ktos zna jakiś inny program, żeby przekonwerterował plik swf do jakiegoś innego formatu bez dodawania żadnych napisów…??

a spróbuj programem SUPER ©

8smhpoid.JPG