Konwersja z MP3 na .AMR - Mobile Media Converter

Jeśli chcemy przekonwertować plik MP3 na .amr to z pomocą przychodzi nam bardzo prosty programik o nazwie Mobile Media Converter. Oto główne okno programu:

mmcko7.th.jpg

Przystąpimy teraz do konwersji J.

Obok pola Input File(s) są dwa przyciski służące do dodawania i usuwania utworu. Klik na przycisk „+” aby dodać utwór do przekonwertowania. Gdy dodamy plik, w polu Output File/Folder pokazuje się ścieżka do nowego pliku. Domyślnie jest on zapisywany tam, gdzie i plik źródłowy, jednak można zmienić lokalizację. W polu Conversion jest opcja Auto (dla MP3 domyślnym formatem jest AMR). Jeśli jednak chcemy dysponować plikiem o lepszej jakości, wybieramy z dostępnych opcji „to AMR-NB”. Wtedy można wybrać lepszą, lub gorszą jakość pliku. Teraz tylko klik na przycisk „conversion now!” i czekamy, aż nie pokaże się takie okno:

sucuz7.th.png

Koniec!! Proste, prawda??

Można to zrobić również za pomocą aplikacji Nokia Multimedia Player, wchodzącej w skład programu Nokia PC Suite, służącego do edycji i synchronizacji danych w telefonie za pomocą komputera.