Konwerter plików svg lub pdf do cdr Corela Draw w wersji 5

W firmie pracujemy na antycznym programie - Corel Draw 5. Przed znalezieniem alternatywy, postanowiłem sprawdzić czy nie istnieje jakiś konwerter. Otóż ten program źle otwiera/importuje niektóre pliki svg i pdf. Ma ktoś jakieś skuteczne rozwiązanie. Firma nie jest moja, więc zanim zasugeruje zmianę programu lub dodatkowe wydatki, to wolałbym się zastanowić nad innymi wyjściami.