Kopia systemu -brak uprawnień/ błąd systemowy -logi


(Masaj) #1


(Atis) #2

Nie widać infekcji.


(Masaj) #3