Kopia systemu -brak uprawnień/ błąd systemowy -logi

Nie widać infekcji.