Kopiowanie archiwum w AQQ

Jak skopiować całe archiwum w AQQ do pliku txt? Nawet jak zaznaczę wszystkie kontakty, to i tak kopiuje się tylko jeden z nich.

Program/dodatki dla AQQ/wtyczka Archeolog