Kopiowanie archiwum w AQQ


(Kutas5577) #1

Jak skopiować całe archiwum w AQQ do pliku txt? Nawet jak zaznaczę wszystkie kontakty, to i tak kopiuje się tylko jeden z nich.


(Msprungk) #2

Program/dodatki dla AQQ/wtyczka Archeolog