Kopiowanie danych tabeli Excel

Cześć,

Chciałabym poradzić się jaki jest najszybszy sposób na kopiowanie danych z tabeli1 do tabeli2, musi to być zrobione “z automatu”. Mianowicie mam tabelę1 - do tej tabeli codziennie dodawane będą dane, następnie te same dane chciałabym kopiować do tabeli2, która znajduje się w innym arkuszu.

Sub Procedurakopiowania()
Worksheets(“1”).Range(“A” & Rows.Count).Copy
Worksheets(“2”).Range(“A” & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues

Niestety ta opcja nie działa, nie pojawia się żaden błąd, ale dane również nie są kopiowane.

Zakres tabeli z Arkusza_1 przenieść do Arkusz_2
Np tabela 3x3 - A1 do C3
w odpowiednich celach Arkusza_2 wpisujesz:
=$Arkusz1.A1
=$Arkusz1.A2
=$Arkusz1.A3
=$Arkusz1.B1 itd.
Wystarczy jak wpiszesz pierwszą rubrykę i rozciągniesz ją na wielkość tabeli.