Kopiowanie folderów bez zmiany daty utworzenia/modyfikac


(Eastcoastpoland) #1

Poszukuje jakiegoś menadżera plików który potrafiłby skopiować cala partycję lub folder na inną partycję nie ustawiając daty utworzenia/modyfikacji danego pliku na datę skopiowania tego pliku, bo to po posortowani plików według dat, powoduje że pliki w folderze są uszeregowane alfabetycznie - to przez to że komputer kopiuje je w kolejności alfabetycznej.