Kopiowanie folderu wybranego użytkownika w *.bat

Witam.

Mam zadanie domowe, z którym sobie nie radzę. W zadaniu chodzi o to, żeby wpisać w notatniku komendy z cmd tak, aby robił kopię zapasową moich Dokumentów. Plik .bat ma:

  • utworzyć folder na dysku C o nazwie Kopia (c:\Kopia)

  • pytać o login (np. gdy mamy dwóch użytkowników Maciek i Andrzej i w loginie wpiszemy Andrzej to ma kopiować tylko Jego Dokumenty, a gdy wpiszemy coś innego to ma wyświetlić komunikat, że nie ma takiego użytkownika)

  • oczywiście kopiować

  • i ma być “idioto odporny”

Mam problem w tych loginach, umiem zrobić dla jednego użytkownika, aby kopiowało jego dokumenty.

Tutaj daję to co narazie mam:

cls

@echo off

echo Witaj. Ten program umozliwia robienie kopii zapasowej Moich Dokumentow

:beginning

if exist C:\Kopia goto login

if not exist C:\Kopia goto folder

:folder

echo Folder “C:\Kopia” nie istnieje. Utworzyc? (T/N)

set/p “cho=>”

if %cho%==T goto md

if %cho%==t goto md

if %cho%==n goto fail

if %cho%==N goto fail

:md

md C:\Kopia

echo Folder utworzony pomyslnie

goto beginning

:login

echo Wpisz swoj login lub wpisz “exit” aby wyjsc z programu

set/p “login=>”

if %login%==xxx goto xcopy

if %login%==exit goto end

if %login%==“exit” goto end

if not %login%==%login% goto faillogin

:xcopy

xcopy “C:\Documents and Settings%login%\Moje Dokumenty*.*” C:\kopia\ /s /e

echo Kopiowanie zakonczone pomyslnie

echo Dziekuje za korzystanie a mojego programu

goto wylacz

:faillogin

echo Podales zly login. Sprobuj ponownie

goto login

:fail

echo Operacja nieudana

:wylacz

echo Czy chcesz wylaczyc program? (T/N)

set/p “cho=>”

if %cho%==T goto end

if %cho%==t goto end

if %cho%==n goto beginning

if %cho%==N goto beginning

:end

xxx to login (nazwa użytkownika) komputera.

Jak ktoś będzie wiedział jak to zrobić to bardzo proszę o pomoc.

Z góry dziękuję.

Nie skopiujesz praw/danych użytkownika za pomocą copy/xcopy… nie w ntfs.

Tylko własne dane… jak w skrypcie.

BTW. jakiej WERSJI XP-ka używasz ??

Posiadam xp professional

A z konta Użytkownika, z którego próbujesz to robić da się w ogóle wejść w dokumenty innego użytkownika ?

Wszyscy mają dostęp do katalogu głównego partycji ?

Jestem Adminem

No to dziwne, włączyłem sobie konto gościa na chwilę ( nie mam innego użytkownika niż ja … ) i poszło bez problemu.