Kopiowanie plików do katalogów systemowych


(Suami777) #1

Hej, da się wyłączyć konieczność potwierdzania kopiowania plików to katalogów systemowych ? Np do system32 ?