Kopiowanie plików do katalogów systemowych

Hej, da się wyłączyć konieczność potwierdzania kopiowania plików to katalogów systemowych ? Np do system32 ?