Kopiowanie zaznaczonych wierszy do nowego arkusza przez VBA

Witam

 

Skrypt VBA  chciałbym wykorzystać do tworzenia wyceny na podstawie cennika.

 

Co jakiś czas od producenta dostaję cennik z nowymi warunkami handlowymi.

 

Na podstawie tego aktualnego cennika   Styczeń.xls  -posiada on 10 arkuszy  , chciałbym stworzyć nowy skoroszyt lub arkusz na wybrane pozycje z tych arkuszy.

 

 

Ten cennik zawsze ma wolną kolumnę A . Chciałbym po wpisaniu  ilości w kolumnie A , cały wiersz został przeniesiony z wpisaną ilością

 

Ogromnie prosze o pomoc nie wiem w jaki sposób do tego się zabrać.

 

wiem tylko jak się kod wprowadza do VBA  :slight_smile:

 

 

Poniżej podstawowe makro, które myślę pozwoli Ci zacząć:

Sub kopiujWiersze()

'wylaczanie przeliczania i auktualniania ekranu, zeby makro dzialalo szybciej'
Application.Calculation = xlCalculationManual
Application.ScreenUpdating = False
'----------------------------------------------------------------------------'

Dim arkusz, nowy As Worksheet
Dim i, k, j As Integer

i = 1
k = 0
j = 1

'petla po wszystkich arkuszach'
For Each arkusz In ActiveWorkbook.Sheets
      i = 1
      'za pierwszym razem dodaj nowy arkusz'
      If k = 0 Then
        Set nowy = Sheets.Add
        nowy.Name = "Arkusz" & Sheets.Count
        k = k + 1
      End If
      'przechodz po wierszach az kolumna B jest pusta'
      Do While arkusz.Range("B" & i).Value <> ""
        'jezeli kolumna A nie jest pusta to skopiuj ja do nowego arkusza, stworzone wczesniej'
        If arkusz.Range("A" & i).Value <> "" Then
          arkusz.Rows(i).copy Destination:=nowy.Rows(j)
          j = j + 1 'numeracja wierszy w nowym arkuszu'
        End If
        i = i + 1

      Loop
Next

'wlaczanie przeliczania i uaktualniania ekranu'
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Application.ScreenUpdating = True
'-----------------------------------------------'

End Sub

Czyli szukasz kogoś kto ci to napisze. Nie ma problemu, kwestia ceny.