Kopiuj/zamień brak dostepu


(Dzioszek) #1

Witam przy opcji kopiuj zamień takie info ' odmowa dostepu do folderu docelowego , musisz mieć uprawienia do wykonania tej operacji ' jestem zalogowany jako administrator mam tylko jedno konto ktoś mi wytłumaczy ocb?


(mityk) #2

Nadaj prawa zalogowanemu użytkownikowi, prawoklik na folderze -> Właściwości -> Zabezpieczenia -> podświetl zalogowanego użytkownika -> Edytuj -> ptaszek w kolumnie Zezwalaj -> Zastosuj -> OK.

Piszę o Win7.