Korzystanie z bazy Accessa


(Mathew) #1

Witajcie.

Ostatnio muszę korzystać z nietypowego rozwiązania dotyczącego baz danych, a dokładnie chodzi bazy danych Accessa. Chce skorzystać z Adodb jednak mam problem z konstrukcją skryptu.

<?php 

include_once('adodb/adodb.inc.php'); 


$db = NewADOConnection('access'); 

$db->Connect('Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};Dbq='. realpath('baza.mdb') .'');

$rs = $db->Execute("SELECT * FROM Tabela1");


while (!$rs->EOF){

	echo $rs->Fields("Identyfikator"); 

	echo " "; 

	echo $rs->Fields("Pole1"); 

	echo " "; 

	echo "
"; 

	$rs->MoveNext(); 

} 


$db->Close();

?>

Nie patrzcie na pętle bo jest zerżnięta z jakiegoś arta. Chodzi o to, że coś się knoci w linijce z Execute(). Wszystko co jest poniżej nie chce się wyświetlić. Macie jakieś pomysły czym może być to spowodowane?