Korzystanie z dwóch tabel w bazie na podstawie jednego użytk


(Croos22) #1

Witam.

Mam problem ponieważ nie mogę pojąć w jaki sposób można korzystać np. z dwóch tabelek w bazie danych i aby było to przypisywane jednemu (zalogowanemu) użytkownikowi?

Dam przykład:

Logujemy się danymi login i haslo następnie użytkownik o loginie login zrobił update do bazy danych i teraz chciałbym aby w tabelce user_ money było 200.

Do czego zmierzam? Chciałem abym mógł przechowywać więcej danych w kilku tabelach zawsze robiłem wszystko na podstawie jednej.

Schemat:

tabela users

user_id | user_login | user_haslo

1 login haslo

2 login1 haslo1

tabela konto

konto_id | user_money | user_points

1 100 10

2 101 11


(kalamita) #2

Jedno z możliwych rozwiązań :

Przyporządkuj każdemu użytkownikowi unikalny, niepowtarzalny kod np. ASD561HJD i w obu tabelkach stwórz kolumnę powiedzmy usrCode i w obu wpisz tą samą wartość. Wówczas pobierając usrCode z jednej tabeli , na jego podstawie wyszukasz w drugiej interesujący Cię wiersz, który możesz uaktualnić.


(boger) #3

tabela users

user_id | user_login | user_haslo

1 login haslo

2 login1 haslo1

tabela konto

konto_id | user_money | user_points | user_id <- kolumna, która pokazuje kto co dodał i odpowiada user_id z tabeli users

1_______| 100_______| 10_________| 1 (login)

2_______| 101_______| 11_________| 2 (login1)

3_______| 200_______| 11_________| 2 (login1)

4_______| 201_______| 10_________| 1 (login)

czy o to chodzi? czy jeden user możne mieć więcej niż jedno konto?


(Croos22) #4

A za pomocą jednego zapytania nie da się tak zrobić?


(boger) #5

swexed,

napisz dokładnie co chcesz zrobić