Krotkoterminowe AC


(XOR) #1

Witam,

 

Czy jakaś firma ubezpeiczeniowa umozliwia wykupienie krotkoterminoweog AC - np. na tydzień lub miesiąc?


(Vidivarius) #2

Szczerze mówiąc to wątpię. Piszę to jako były agent ubezpieczeniowy.

Możesz za to zrobić taki myk:

Kupić roczną polisę z rozłożeniem na cztery raty (to trochę podniesie roczną składkę, ale zapłacisz na początku tylko część rocznej składki) i korzystając z przysługującego Ci prawa wypowiedzieć ją przed upływem 30 dni (dla osoby fizycznej) od dnia jej zawarcia (prawo ustawowe). Wtedy firma zwróci Ci niewykorzystaną składkę. Nie mniej za jeden miesiąc będziesz musiał zapłacić.

To taka ogólna propozycja. Diabeł tkwi w szczegółach. Zatem zanim wykonasz taki manewr dokładnie przeczytaj Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) lub dokładnie przepytaj agenta (niech Ci wskaże paragrafy) - chodzi o paragrafy związane z zerwaniem umowy, wycofaniem się z umowy, wypowiedzeniem umowy.

 

Kodeks Cywilny

Art. 812, § 4.

Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia, w terminie 30 dni , a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni ,  od  dnia  zawarcia  umowy.  Odstąpienie  od  umowy  ubezpieczenia  nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim ubezpieczyciel  udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

Art. 813, § 1.

Składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela. W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu na jaki  została  zawarta  umowa,  ubezpieczającemu  przysługuje  zwrot  składki  za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

 

Oczywiście dotyczy to ubezpieczeń nieobowiązkowych. Ale AC obowiązkowym nie jest.

 

A do czego Ci takie ubezpieczenie? Pytam z ciekawości.


(XOR) #3

Będę wyjeźdżal służbowo na tydzień, a mogę jechać wlasnym autem tylko jeśli mam AC.


(Vidivarius) #4

No to zrób jak ci napisałem. To jedyne rozwiązanie. Chyba że ostatnimi czasy wprowadził ktoś do oferty krótkoterminowe AC - w co wątpię jaki pisałem.

Znajdź tylko rzetelnego agenta.


(roobal) #5

Skoro to wyjazd służbowy, to albo firma martwi się o AC dla Ciebie, albo dają Ci samochód, którym możesz jechać.