Krytyczna luka w oprogramowaniu microsoft


(Qerwas) #1

Witam Pomocy

Co ok.15 min pojawia sie komunikat http://www.qerwas.ao.pl

Dodam, że jestem raczej zielony w te klocki :frowning:

log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:26:16, on 2006-10-10

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

E:\WINDOWS\System32\smss.exe

E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

E:\WINDOWS\system32\services.exe

E:\WINDOWS\system32\lsass.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

E:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

E:\Program Files\Winamp\winampa.exe

E:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb03.exe

E:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

E:\WINDOWS\System32\winalert.exe

E:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

E:\Program Files\ivo\UniSpiker-2.2\uni_spiker-2.2.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

E:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

E:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

E:\Program Files\Registry Defragmentation\RegManServ.exe

E:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

E:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe

E:\Program Files\Opera\Opera.exe

E:\Documents and Settings\rr\Pulpit\wirusy\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - E:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SearchPageURL.dll (file missing)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Mario Forever Toolbar Helper - {8036D4D7-AAD3-4793-AB49-329E437155A8} - E:\Program Files\Mario Forever Toolbar\v2.0.0.4\Mario_Forever_Toolbar.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - E:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Mario Forever Toolbar - {463DF6D5-BEC1-4d67-B217-59DB692DFC53} - E:\Program Files\Mario Forever Toolbar\v2.0.0.4\Mario_Forever_Toolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "E:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] "E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] "RUNDLL32.EXE" E:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "E:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "E:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] E:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb03.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "E:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Update Alert] "E:\WINDOWS\System32\winalert.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] E:\PROGRA~1\Wapster\AQQ\AQQ.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "E:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Startup: Diskeeper 10 Professional Edition Registration.lnk = E:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\ESIRegister.exe

O4 - Startup: UniSpiker-2.2.lnk = E:\Program Files\ivo\UniSpiker-2.2\uni_spiker-2.2.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = E:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://E:\PROGRA~1\Microsoft Office\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O16 - DPF: {BFA1F11D-3121-AFE1-4112-894323212DAC} (GameDesire Word Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/words_2_0_0_42.cab

O16 - DPF: {BFA1F11D-3121-AFE1-4112-983219421AEF} (GameDesire 1Player Word Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/wordssingle_2_0_0_36.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_24.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D6A0BDB2-0E09-4E31-B97B-E461493CAA98}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - E:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - E:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - E:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Registry Management Service (RegManServ) - Unknown owner - E:\Program Files\Registry Defragmentation\RegManServ.exe

O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (WebrootSpySweeperService) -

(Myszonus) #2
  1. Startujesz do trybu awaryjnego i wyłączasz przywracanie systemu.

  2. Pliki/foldery na czerwono skasuj z dysku.

  3. Wpisy skasuj Hijackiem.


(Qerwas) #3

Wielkie dzięki. Pomogło :slight_smile:


(Bbieniol) #4

Wrzuć nowy log z Hijacka + log z Silent Runners