Książka telefoniczna w excelu

Chciałbym utworzyć sobie coś w rodzaju wyszukiwarki (książki) telefonów w excelu. Polegało by to na tym, że najpierw wprowadzam około 100 numerów (w jednej kolumnie numery, obok odpowiadające im nazwiska), potem w jednej z komórek wprowadzam formułę, która polega na tym, że ja podaje numer telefonu a ta komórka dzięki formule podaje nazwisko. Ma to służyć po pokazywania nazwisk do kórych dzwoniłem, gdy mam same numery-biling od operatora w excelu. Jak powinna wyglądać taka formuła?

To było zrobić w Access 'ie a nie w Excel 'u…