Księga gości z powiadomieniem o wpisie IP

Witam

W jaki sposób uzupełnić prościutką księgę gości o dwie rzeczy , a mianowicie o podanie obok wpisu adresu ip i drugie aby po wpisaniu się przez zainteresowanego przyszło mi powiadomienie na email. Na php się nie znam a wiem, że na tym forum mogę liczyć na pomoc.

Są cztery pliki, trzy to php a czwarty to plik który powinien się sam utworzyć, bądź można go utworzyć samemu to “baza.dat”

Plik księga.php

KSIĘGA Gości

**Proszę o wpisy** _administrator_\<? $nazwa = "baza.dat"; $myFile = fopen($nazwa, "r"); $i = -1; while(!feof($myFile)) { $myLine = fgets($myFile, 2000); $i++; } fclose($myFile); echo "[Nowy wpis](%5C) Ilość wpisów w Księdze: $i "; $file = array\_reverse( file('baza.dat') ); foreach($file as $key =\> $value) { list($imie, $tresc) = explode("|||", $value); echo $imie .' '; echo $tresc .' '; echo ' * * *

Zapisz.php

<?php


  if($pole=="")

    {


    echo("

Dodaj wpis !!“); } else { $nick = $_POST[‘nick’]; $pole = $_POST[‘pole’]; $nick = HTMLSpecialChars($nick); $anonim = “Gość”; if($nick==”") $nick = $anonim; $pole = HTMLSpecialChars($pole); $date = date(“j.m.Y G:i”); $text = ereg_replace("\n", " “, $pole); $ip = $_SERVER[‘REMOTE_ADDR’]; $text .= " IP to:”. $ip; $to = ‘’ // Twoj adres mail $headers = “Return-Path: mail_zwrotny\r\n”; $headers = “MIME-Version: 1.0 \r\n”; $headers .= “Content-type: text/html; charset=iso-8859-2 \r\n”; $headers .= “From: “$odKogo” mail_odKogo\r\n”; $headers .= “Reply-To: “$odKogo” mail_reply_DoKogo\r\n”; $headers .= “X-Priority: 1\r\n”; $headers .= “X-MSMail-Priority: High\r\n”; mail("$to", “Nowy wpis w kg”,“Nowy wpis w księdze gości!”,$headers); $wynik = ’ '. $nick . '’. " " . $date . ‘|||’ .$text. “\n” ; $plik =“baza.dat”; $fp = fopen($plik, “a”); fwrite ($fp, $wynik); fclose($fp); echo ’ Powrót do Księgi’; echo ’

Dziękuję za wpis, został zapisany!

'; } ?[/code]

Niestety wyskakuje błąd:

Parse error: syntax error, unexpected T_VARIABLE in /home/parafia/www/intencja/zapisz.php on line 23

a dotyczy tej linii:

$headers = "Return-Path: <imie@nazwa.pl;\r\n";
<?php


    if($pole=="")

      {


      echo("

Dodaj wpis !!“); } else { $nick = $_POST[‘nick’]; $pole = $_POST[‘pole’]; $nick = HTMLSpecialChars($nick); $anonim = “Gość”; if($nick==”") $nick = $anonim; $pole = HTMLSpecialChars($pole); $date = date(“j.m.Y G:i”); $text = ereg_replace("\n", " “, $pole); $ip = $_SERVER[‘REMOTE_ADDR’]; $text .= " IP to:”. $ip; $to = ‘bla@bla.pl’; // Twoj adres mail $headers = “Return-Path: mail_zwrotny\r\n”; $headers = “MIME-Version: 1.0 \r\n”; $headers .= “Content-type: text/html; charset=iso-8859-2 \r\n”; $headers .= “From: “$odKogo” mail_odKogo\r\n”; $headers .= “Reply-To: “$odKogo” mail_reply_DoKogo\r\n”; $headers .= “X-Priority: 1\r\n”; $headers .= “X-MSMail-Priority: High\r\n”; mail("$to", “Nowy wpis w kg”,“Nowy wpis w księdze gości!”,$headers); $wynik = ’ '. $nick . '’. " " . $date . ‘|||’ .$text. “\n” ; $plik =“baza.dat”; $fp = fopen($plik, “a”); fwrite ($fp, $wynik); fclose($fp); echo ’ Powrót do Księgi’; echo ’

Dziękuję za wpis, został zapisany!

'; } ?[/code]

Omg zapominam jak pisze FF o ; :smiley: sry

Teraz jest już dobrze i pokazuje IP

germar , nazwij proszę temat konkretnie, inaczej wyciągnę konsekwencje. Przeczytaj proszę regulamin forum.