Kto mi powiem jak sie skompiluje pliki?


(Mynical) #1

Kto mi powiem jak sie skompiluje pliki? TAm nie ma pliku makefile tylko są inne a ja chce mieć skompilowane swoje a nie gotowe bo chce mieć po polsku. Jak coś to do ściągnięcia tutaj jak ktoś chce za mnie skompilować http://www.sendspace.pl/file/oueHtWB8/


(Sawyer47) #2

Są tak skrypty Pythona, m.in. o nazwie build. Nie sprawdzałem działania, ale może to właśnie tak się instaluje.


(Mynical) #3

znalazłem takie coś na oficjalnej stronie ale nic nie kumam może zrobisz tak jak jest opisane? http://trac.teeworlds.com/trac/wiki/CompilingEverything

a tu jakby co to w code:

Q: How do I get rid of these errors? ¶


undefined reference to `__stack_chk_guard'


Remove


-fstack-protector -fstack-protector-all


from default.bam in Teeworlds root directory and then run


../bam/src/bam -c all


Windows ¶

Setup ¶


1. Download and install Visual C/C++ Express (http://www.microsoft.com/express/download/default.aspx)

2. Download and install Windows Server 2003 Platform SDK (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=0BAF2B35-C656-4969-ACE8-E4C0C0716ADB)

3. Download and install DirectX SDK (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=4B78A58A-E672-4B83-A28E-72B5E93BD60A)

4. Download and install Python (http://www.python.org/download/)

5. Download and unzip bam (http://teeworlds.com/files/bam.zip)

6. Download and unzip teeworlds (http://www.teeworlds.com/?page=downloads)

Go to My computer > Properties > Advanced > Environment Variables, add the following:


User variables 


INCLUDE = C:\Program Files\Microsoft DirectX SDK (November 2007)\Include 

LIB = C:\Program Files\Microsoft DirectX SDK (November 2007)\Lib\x86


System variables 


DXSDK_DIR = C:\Program Files\Microsoft DirectX SDK (November 2007)\


Compiling bam ¶


Run in cmd (start>run>cmd):


%comspec% /k ""C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\vcvarsall.bat"" x86

call "C:\Program Files\Microsoft DirectX SDK (November 2007)\Utilities\Bin\dx_setenv.cmd"

call "C:\Program Files\Microsoft Platform SDK for Windows Server 2003 R2\SetEnv.Cmd"


cd bam

make_win32_msvc.bat

cd ..


Compiling teeworlds ¶


Run in cmd (start->run->cmd):


%comspec% /k ""C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\vcvarsall.bat"" x86

call "C:\Program Files\Microsoft DirectX SDK (November 2007)\Utilities\Bin\dx_setenv.cmd"

call "C:\Program Files\Microsoft Platform SDK for Windows Server 2003 R2\SetEnv.Cmd"


cd teeworlds-version-src 


..\bam\src\bam release


for all stuff,


..\bam\src\bam server_release


for server only,


..\bam\src\bam debug


for debug version of all,


..\bam\src\bam server_debug


for debug version of server.