Kto sprawdzi mojego loga?


(Paulosio) #1

Witam

Mam prośbę. Sprawdźcie mojego loga będę wdzięczny bardzo. Zyczę miłej nocki :slight_smile: Trzymajta się :wink:

Pozdrawiam

Z góry dzięki

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 19:37:23, on 2005-02-04

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

D:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

D:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

D:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe

D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

D:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

D:\Program Files\Kazaa Lite Rewolucja\kazaalite.kpp

D:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AUpdate.exe

D:\Documents and Settings\Beatka\Pulpit\hijackthis1.99\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [WooCnxMon] D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [speedTouch USB Diagnostics] "D:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [MSConfig] D:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINDOWS\web\related.htm

O12 - Plugin for .spop: D:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{FA38E6AB-6432-4CB7-98FC-90205CDBAF69}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown - D:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown - D:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: LexBce Server - Lexmark International, Inc. - D:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: Usługa Auto Protect programu Norton AntiVirus - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - D:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe


(Dragonlnx) #2

Czysty :slight_smile:


(Paulosio) #3

Czekam na potwierdzenie :slight_smile:

Dzięki


(Qbek50) #4

do kasacji:

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINDOWS\web\related.htm


(Kuz5) #5

Jak skasujesz to co kazał detektyw 997 to będzie dopiero czysty.


(Musg) #6

koniecznie zainstaluj SP2-warto :slight_smile: