Które usługi mogę wyłączyć?


(Pokemaniak) #1

Mam takie włączone usługi:

Dziennik Zdarzeń

Error Reporting Services

Harmonogram Zadań

Konfiguracja Zerowej Sieci Bezprzewodowej

Magazyn Chroniony

Manager usługi Dostęp Zdalny

Pomoc i obsługa techniczna

Program uruchamiający proces serwera DCOM

Rozpoznawanie lokalizacji w sieci NLA

System zdarzeń COM+

Usługa odnajdywania SSDP

Usługa IPSEC

Zdalne wywoływanie procedur RPC

Które z nich mogę wyłączyć.

PS. Mam Neostrade


(goomish) #2

Te usługi są Ci (chyba!) niepotrzebne. Ale zamiast wyłączać je całkowicie przestaw je w tryb uruchamiania ręcznego. Tak będzie bezpieczniej. Jeżeli okaże się, że żadna z nich nie jest potrzebna - nie uruchomi się wcale.


(Nowy10) #3

jeśli ma Liveboxa to będzie potrzebne, wiemy tylko, że ma Neo, lecz nie wiemy czy router czy modem


(goomish) #4

Rzeczywiście, masz rację. Ale jeżeli zastosuje się do rady, żeby nie wyłączać a uruchamiać ręcznie, "na żądanie" nic bardzo złego się nie stanie :).


(Nowy10) #5

jak będzie na ręczny to nie będzie musiał za każdym razem WEP wpisywać?


(system) #6

Poczytaj bo konfiguracji musisz dokonać sam.