Ktoś mi przesłał porno :( log do spr


(Jem Mirabelki) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:30:30, on 2006-04-08

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\savedump.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Hacker\KAVPF.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\pav\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.662\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://szukaj.wp.plgoogle/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Kaspersky Anti-Hacker.lnk = C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Hacker\KAVPF.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - C:\Program Files\BitSpirit\bsurl.htm

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EDDC2B17-179A-4E2D-B129-12B2BBC68B33}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

(Gblade) #2

Czysto. Co się w ogóle dzieje, jakie porno , opis konkretny.


(Jas Mo) #3

jak nie używasz messengera to możesz usunąć


(Jem Mirabelki) #4

koleżanka mi przesłała link do śmiesznych filmów, a ja wszedłem jeszcze w jakieś porno bo tam do wyboru było :x

i odrazu reset kompa strona startowa sie podmieniła ! :!:

ale sie już z tym uporałem.

Złączono Posta : 08.04.2006 (Sob) 21:08

a jak messengera moge usunąć? :?


(Jas Mo) #5
  1. Metoda najprostsza i w pełni automatyczna to użycie deinstalatora Messengera w darmowym programie XP-Antispy.

  2. Metoda ręczna przewiduje:

Start >>> Run (Uruchom) i wklej poniższą komendę:

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

Pokaże się szybko okienko statusu informujące o usuwaniu plików a potem prośba o restart kompa. Programy: Outlook, Outlook Express i Messenger MUSZĄ być zamknięte przy uruchamianiu tego polecenia!


(Jem Mirabelki) #6

to co outlook też sie usunie ;/ ?

usunoł sie messenger :wink:

tylko nie wyszło okienko żeby ponownie uruchomic...

ale co tam. :stuck_out_tongue:


(Gutek) #7

Nie usuniesz messengera tylko, albo:

Możesz użyć komendy: Start >>> Uruchom >>> services.msc i też możesz wyłaczyć Usługę posłańca, allbo

Użyj też Windows Worms Doors Cleanerazmień znaczki z disable na enable. Po użyciu tego narzędzia wymagany jest reset sysa.

Innym narzędziem jest XP-Antispy odinstaluj messengera, zaznacz opcję w ustawieniach.


(Jem Mirabelki) #8

dzięki Gutek2222 :wink: