Kubuntu 11.10 - centrum oprogramowania nie uruchamia się

witam

Jak w temacie gdy chcę otworzyć centrum oprogramowania wyskakuje błąd.

Application: Centrum oprogramowania Muon (muon-installer), signal: Segmentation fault

[Current thread is 1 (Thread 0xb7825930 (LWP 1898))]


Thread 2 (Thread 0xb56b3b70 (LWP 1902)):

#0 0x0069fd10 in clock_gettime () from /lib/i386-linux-gnu/librt.so.1

#1 0x007da7d5 in do_gettime (frac=0xb56b3020, sec=0xb56b3018) at tools/qelapsedtimer_unix.cpp:123

#2 qt_gettime () at tools/qelapsedtimer_unix.cpp:140

#3 0x008ad4b6 in QTimerInfoList::updateCurrentTime (this=0x993c5b4) at kernel/qeventdispatcher_unix.cpp:339

#4 0x008ad80a in QTimerInfoList::timerWait (this=0x993c5b4, tm=...) at kernel/qeventdispatcher_unix.cpp:442

#5 0x008ac053 in timerSourcePrepareHelper (src=, timeout=0xb56b312c) at kernel/qeventdispatcher_glib.cpp:136

#6 0x008ac0ed in timerSourcePrepare (source=0x993c580, timeout=) at kernel/qeventdispatcher_glib.cpp:169

#7 0x086a688c in g_main_context_prepare () from /lib/i386-linux-gnu/libglib-2.0.so.0

#8 0x086a7637 in ?? () from /lib/i386-linux-gnu/libglib-2.0.so.0

#9 0x086a7c2a in g_main_context_iteration () from /lib/i386-linux-gnu/libglib-2.0.so.0

#10 0x008acb37 in QEventDispatcherGlib::processEvents (this=0x982b610, flags=...) at kernel/qeventdispatcher_glib.cpp:424

#11 0x0087d1dd in QEventLoop::processEvents (this=0xb56b32b0, flags=...) at kernel/qeventloop.cpp:149

#12 0x0087d421 in QEventLoop::exec (this=0xb56b32b0, flags=...) at kernel/qeventloop.cpp:201

#13 0x0078090b in QThread::exec (this=0x9934450) at thread/qthread.cpp:498

#14 0x0085de2d in QInotifyFileSystemWatcherEngine::run (this=0x9934450) at io/qfilesystemwatcher_inotify.cpp:248

#15 0x007837b3 in QThreadPrivate::start (arg=0x9934450) at thread/qthread_unix.cpp:331

#16 0x00672d31 in start_thread () from /lib/i386-linux-gnu/libpthread.so.0

#17 0x041b20ce in clone () from /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6

Backtrace stopped: Not enough registers or memory available to unwind further


Thread 1 (Thread 0xb7825930 (LWP 1898)):

[KCrash Handler]

#7 0x007d7e11 in QtPrivate::QStringList_contains (that=0xbfd018f4, str=..., cs=Qt::CaseSensitive) at tools/qstringlist.cpp:318

#8 0x08066812 in contains (cs=Qt::CaseSensitive, str=..., this=0xbfd018f4) at /usr/include/qt4/QtCore/qstringlist.h:171

#9 ApplicationWindow::populateViews (this=0x97e9150) at /build/buildd/muon-1.2.1/installer/ApplicationWindow.cpp:229

#10 0x0806a194 in ApplicationWindow::qt_metacall (this=0x97e9150, _c=QMetaObject::InvokeMetaMethod, _id=, _a=0xbfd01b14) at /build/buildd/muon-1.2.1/obj-i686-linux-gnu/installer/ApplicationWindow.moc:113

#11 0x00884b7d in metacall (argv=0xbfd01b14, idx=86, cl=QMetaObject::InvokeMetaMethod, object=0x97e9150) at kernel/qmetaobject.cpp:237

#12 QMetaObject::metacall (object=0x97e9150, cl=QMetaObject::InvokeMetaMethod, idx=86, argv=0xbfd01b14) at kernel/qmetaobject.cpp:232

#13 0x00893a6a in QMetaObject::activate (sender=0x9843008, m=0x8085040, local_signal_index=0, argv=0x0) at kernel/qobject.cpp:3278

#14 0x0805de57 in ApplicationBackend::appBackendReady (this=0x9843008) at /build/buildd/muon-1.2.1/obj-i686-linux-gnu/installer/moc_ApplicationBackend.cpp:127

#15 0x0805e1d5 in ApplicationBackend::qt_metacall (this=0x9843008, _c=QMetaObject::InvokeMetaMethod, _id=, _a=0xbfd01c58) at /build/buildd/muon-1.2.1/obj-i686-linux-gnu/installer/moc_ApplicationBackend.cpp:109

#16 0x00884b7d in metacall (argv=0xbfd01c58, idx=12, cl=QMetaObject::InvokeMetaMethod, object=0x9843008) at kernel/qmetaobject.cpp:237

#17 QMetaObject::metacall (object=0x9843008, cl=QMetaObject::InvokeMetaMethod, idx=12, argv=0xbfd01c58) at kernel/qmetaobject.cpp:232

#18 0x00893a6a in QMetaObject::activate (sender=0x97e9150, m=0x80950c0, local_signal_index=0, argv=0xbfd01c58) at kernel/qobject.cpp:3278

#19 0x005117c5 in MuonMainWindow::backendReady (this=0x97e9150, _t1=0x980b380) at /build/buildd/muon-1.2.1/obj-i686-linux-gnu/libmuon/MuonMainWindow.moc:168

#20 0x00511933 in MuonMainWindow::initObject (this=0x97e9150) at /build/buildd/muon-1.2.1/libmuon/MuonMainWindow.cpp:79

#21 0x080654fc in ApplicationWindow::initObject (this=0x97e9150) at /build/buildd/muon-1.2.1/installer/ApplicationWindow.cpp:116

#22 0x0806a09f in ApplicationWindow::qt_metacall (this=0x97e9150, _c=QMetaObject::InvokeMetaMethod, _id=, _a=0xbfd01d84) at /build/buildd/muon-1.2.1/obj-i686-linux-gnu/installer/ApplicationWindow.moc:104

#23 0x00884b7d in metacall (argv=0xbfd01d84, idx=77, cl=QMetaObject::InvokeMetaMethod, object=0x97e9150) at kernel/qmetaobject.cpp:237

#24 QMetaObject::metacall (object=0x97e9150, cl=QMetaObject::InvokeMetaMethod, idx=77, argv=0xbfd01d84) at kernel/qmetaobject.cpp:232

#25 0x00893a6a in QMetaObject::activate (sender=0x9849908, m=0x9b4238, local_signal_index=0, argv=0x0) at kernel/qobject.cpp:3278

#26 0x0089b375 in QSingleShotTimer::timeout (this=0x9849908) at .moc/release-shared/qtimer.moc:82

#27 0x0089b42c in QSingleShotTimer::timerEvent (this=0x9849908) at kernel/qtimer.cpp:308

#28 0x00896994 in QObject::event (this=0x9849908, e=0xbfd0217c) at kernel/qobject.cpp:1181

#29 0x05a76d54 in notify_helper (e=0xbfd0217c, receiver=0x9849908, this=0x96dfe28) at kernel/qapplication.cpp:4486

#30 QApplicationPrivate::notify_helper (this=0x96dfe28, receiver=0x9849908, e=0xbfd0217c) at kernel/qapplication.cpp:4458

#31 0x05a7c103 in QApplication::notify (this=0xbfd0217c, receiver=0x9849908, e=0xbfd0217c) at kernel/qapplication.cpp:3886

#32 0x00fc4681 in KApplication::notify (this=0xbfd02490, receiver=0x9849908, event=0xbfd0217c) at ../../kdeui/kernel/kapplication.cpp:311

#33 0x0087e19e in QCoreApplication::notifyInternal (this=0xbfd02490, receiver=0x9849908, event=0xbfd0217c) at kernel/qcoreapplication.cpp:787

#34 0x008aec10 in sendEvent (event=0xbfd0217c, receiver=) at ../../include/QtCore/../../src/corelib/kernel/qcoreapplication.h:215

#35 QTimerInfoList::activateTimers (this=0x96dc18c) at kernel/qeventdispatcher_unix.cpp:603

#36 0x008ac122 in timerSourceDispatch (source=0x96dc158) at kernel/qeventdispatcher_glib.cpp:184

#37 0x086a725f in g_main_context_dispatch () from /lib/i386-linux-gnu/libglib-2.0.so.0

#38 0x086a7990 in ?? () from /lib/i386-linux-gnu/libglib-2.0.so.0

#39 0x086a7c2a in g_main_context_iteration () from /lib/i386-linux-gnu/libglib-2.0.so.0

#40 0x008acada in QEventDispatcherGlib::processEvents (this=0x96be238, flags=...) at kernel/qeventdispatcher_glib.cpp:422

#41 0x05b2ee3a in QGuiEventDispatcherGlib::processEvents (this=0x96be238, flags=...) at kernel/qguieventdispatcher_glib.cpp:204

#42 0x0087d1dd in QEventLoop::processEvents (this=0xbfd023f4, flags=...) at kernel/qeventloop.cpp:149

#43 0x0087d421 in QEventLoop::exec (this=0xbfd023f4, flags=...) at kernel/qeventloop.cpp:201

#44 0x0088219d in QCoreApplication::exec () at kernel/qcoreapplication.cpp:1064

#45 0x05a748f4 in QApplication::exec () at kernel/qapplication.cpp:3760

#46 0x0805db86 in main (argc=) at /build/buildd/muon-1.2.1/installer/main.cpp:61

tak wygląda raport błędu.

system jest świeżo po instalacji więc nie wiem co się dzieje.

Proszę o pomoc z góry dzięki

Dodane 17.01.2012 (Wt) 19:19

może dodam że zaraz po instalacji systemu centrum działało.

Najkrócej - MUON - przynajmniej narazie - tak po prostu “ma”. Zainstaluj z konsoli program Synaptic:

sudo apt-get -y install synaptic

Potem możesz też spróbować instalnąć wersje dostępną w Ubuntu Link: http://www.fastpc.pl/thread-3305.html (Z Synpaticem Kubuntu, czy Lubuntu - jeden kij)