Kubuntu 11.10 Problem z instalacją NightSky z paczki tar.gz


(Krzysztofbanas) #1

Witam. Chcę zainstalować grę NightSky z paczki tar.gz lecz coś nie idzie.

banan@Banan:~$ sudo /home/banan/Pobrane/NightSky/NightSkyHD_64

/home/banan/Pobrane/NightSky/NightSkyHD_64: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6: version `GLIBC_2.14' not found (required by /home/banan/Pobrane/NightSky/lib64/libalut.so.0)

/home/banan/Pobrane/NightSky/NightSkyHD_64: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6: version `GLIBC_2.14' not found (required by /home/banan/Pobrane/NightSky/lib64/libGLU.so.1)

/home/banan/Pobrane/NightSky/NightSkyHD_64: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6: version `GLIBC_2.14' not found (required by /home/banan/Pobrane/NightSky/lib64/libogg.so.0)

/home/banan/Pobrane/NightSky/NightSkyHD_64: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6: version `GLIBC_2.14' not found (required by /home/banan/Pobrane/NightSky/lib64/libz.so.1)

Gdzie tkwi problem?


(roobal) #2

Tutaj? :wink:

Doinstaluj Glibc w podanej wersji, powinno być w repozytorium.

Pozdrawiam!


(Krzysztofbanas) #3

Na to wygląda, że w repozytoriach nie ma, a inaczej nie mogę znaleźć =|


(roobal) #4

W ogóle nie ma Glibc w repozytorium, czy jest starsza wersja? U mnie na Debianie jest i wątpię, aby nie było w Ubuntu. Pokaż wynik polecenia.

apt-cache policy glibc

Pozdrawiam!


(Krzysztofbanas) #5
banan@Banan:~$ sudo apt-cache policy glibc

[sudo] password for banan: 

N: Nie udało się odnaleźć pakietu glibc

(roobal) #6

Sprawdź czy jest w repozytoriach.

apt-cache search glibc

Pozdrawiam!


(Krzysztofbanas) #7

Hmm…?

banan@Banan:~$ apt-cache search glibc

glibc-doc - Embedded GNU C Library: Documentation

libbsd-dev - utility functions from BSD systems - development files

libc6-pic - Embedded GNU C Library: PIC archive library

libggz-dev - GGZ Gaming Zone: common utilities library - development files

libggz2 - GGZ Gaming Zone: common utilities library

libnss-ldap - NSS module for using LDAP as a naming service

libnss-mdns - NSS module for Multicast DNS name resolution

libc6 - Wbudowana biblioteka GNU C: biblioteki współdzielone

libmono-posix2.0-cil - Mono.Posix library (for CLI 2.0)

libmono-posix4.0-cil - Mono.Posix library (for CLI 4.0)

manpages-dev - Strony podręcznika o używaniu systemu GNU/Linux dla deweloperów

clisp-module-bindings-glibc - clisp module that adds the glibc bindings

eglibc-source - Embedded GNU C Library: sources

etrace - The Embedded ELF tracer

fakeroot-ng - Gives a fake root environment

latrace - traces library calls in dynamically linked programs

lib32nss-mdns - NSS module for Multicast DNS name resolution (32-bits version)

libc6-armel-cross - Embedded GNU C Library: Shared libraries (for cross-compiling)

libc6-armhf-cross - Embedded GNU C Library: Shared libraries (for cross-compiling)

libgetopt-java - GNU getopt - Java port

libnss-pgsql2 - NSS module for using PostgreSQL as a naming service

libnss-rainbow2 - nss library for rainbow

libowfat-dev - Reimplementation of libdjb, development files

libowfat0 - Reimplementation of libdjb, shared library

libpurelibc-dev - Development files for the purelibc library

libpurelibc1 - libc+syscalls to libc-only wrapper for libc functions

linux-libc-dev-armel-cross - Linux Kernel Headers for development (for cross-compiling)

linux-libc-dev-armhf-cross - Linux Kernel Headers for development (for cross-compiling)

linuxinfo - Displays extended system information

manpages-fr-dev - French version of the development manual pages

perdition-ldap - Library to allow perdition to access LDAP based popmaps

perdition-mysql - Library to allow perdition to access MySQL based popmaps

perdition-odbc - Library to allow perdition to access ODBC based popmaps

perdition-postgresql - Library to allow perdition to access PostgreSQL based popmaps

python-utmp - python module for working with utmp

unscd - Micro Name Service Caching Daemon

winbind4 - service to resolve user and group information from Windows NT servers

abicheck - Narzędzie do kontroli binarnej kompatybilności

libdb1-compat - Procedury bazy danych Berkley [dla zgodności z glibc 2.0/2.1]

manpages-pl-dev - Polish man pages for developers

kmtrace - memory leak tracer

linux-libc-dev - Linux Kernel Headers for development

banan@Banan:~$ sudo apt-get install glibic-doc

[sudo] password for banan: 

Czytanie list pakietów... Gotowe

Budowanie drzewa zależności    

Odczyt informacji o stanie... Gotowe

E: Nie udało się odnaleźć pakietu glibic-doc

banan@Banan:~$ sudo apt-cache policy glibc-doc

glibc-doc:

 Zainstalowana: (brak)

 Kandydująca: 2.13-20ubuntu5

 Tabela wersji:

   2.13-20ubuntu5 0

    500 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric/main amd64 Packages

(roobal) #8

Wygląda na to, że nie ma w repozytoriach glibc. Pokaż jeszcze wynik polecenia.

cat /etc/apt/sources.list

Pozdrawiam!


(Krzysztofbanas) #9
banan@Banan:~$ cat /etc/apt/sources.list

# deb cdrom:[Kubuntu 11.10 _Oneiric Ocelot_ - Release amd64 (20111012)]/ dists/oneiric/main/binary-i386/


# deb cdrom:[Kubuntu 11.10 _Oneiric Ocelot_ - Release amd64 (20111012)]/ oneiric main restricted


# See http://help.ubuntu.com/community/UpgradeNotes for how to upgrade to

# newer versions of the distribution.

deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric main restricted

deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric main restricted


## Major bug fix updates produced after the final release of the

## distribution.

deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric-updates main restricted

deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric-updates main restricted


## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu

## team. Also, please note that software in universe WILL NOT receive any

## review or updates from the Ubuntu security team.

deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric universe

deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric universe

deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric-updates universe

deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric-updates universe


## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu 

## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to 

## your rights to use the software. Also, please note that software in 

## multiverse WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu

## security team.

deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric multiverse

deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric multiverse

deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric-updates multiverse

deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric-updates multiverse


## N.B. software from this repository may not have been tested as

## extensively as that contained in the main release, although it includes

## newer versions of some applications which may provide useful features.

## Also, please note that software in backports WILL NOT receive any review

## or updates from the Ubuntu security team.

deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric-backports main restricted universe multiverse

deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric-backports main restricted universe multiverse


deb http://security.ubuntu.com/ubuntu oneiric-security main restricted

deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu oneiric-security main restricted

deb http://security.ubuntu.com/ubuntu oneiric-security universe

deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu oneiric-security universe

deb http://security.ubuntu.com/ubuntu oneiric-security multiverse

deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu oneiric-security multiverse


## Uncomment the following two lines to add software from Canonical's

## 'partner' repository.

## This software is not part of Ubuntu, but is offered by Canonical and the

## respective vendors as a service to Ubuntu users.

# deb http://archive.canonical.com/ubuntu oneiric partner

# deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu oneiric partner


## This software is not part of Ubuntu, but is offered by third-party

## developers who want to ship their latest software.

deb http://extras.ubuntu.com/ubuntu oneiric main

deb-src http://extras.ubuntu.com/ubuntu oneiric main

(marcin82) #10

Zainstaluj taki pakiet:

http://packages.ubuntu.com/oneiric/libglib2.0-dev .

I sprawdź, czy kompilacja ruszy dalej.


(Krzysztofbanas) #11

Po zainstalowaniu tego nadal to samo