Kupno samochodu na Zachodzie a badania techniczne

Kupiłem w Holandii samochód osobowy z ważnymi do sierpnia 2021 roku badaniami technicznymi. Czy w Polsce rejestrując pojazd muszę dokonać przeglądu technicznego i badań w Stacji Kontroli Pojazdów?

Nie bardzo się to opłaca. Musisz i tak zrobić dodatkowe badanie techniczne na potrzeby rejestracji (koszt 62 zł). Pełny przegląd i rok spokoju 99PLN Oszczędzacz niecałe 40 zł a w sierpniu i tak będziesz musiał pełny przegląd zrobić.

Do zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z zagranicy niezbędne są następujące dokumenty:

 • wniosek o rejestrację;
 • dowód własności pojazdu (umowa kupna, umowa darowizny, faktura, postanowienie sądu przyznające prawa własności);
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego oraz dokument identyfikacyjny pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą, jeżeli jest wymagane;
 • dowód rejestracyjny (w przypadku braku dowodu rejestracyjnego wymagane jest: DLA KRAJÓW UE – zaświadczenie wydane przez organ ostatniej rejestracji potwierdzające dane zawarte w zagubionym/utraconym dokumencie, DLA PAŃSTW TRZECICH - inny dokument potwierdzający rejestrację pojazdu za granicą);
 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego (spoza Unii Europejskiej);
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie zwalniające od akcyzy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju “samochodowy inny”, podrodzaj “czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj “czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,
 • dowód osobisty lub paszport – w przypadku osób fizycznych;
 • imienne pełnomocnictwo - w przypadku gdy wnioskuje pełnomocnik;
 • w celu zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z zagranicy wymagane jest dostarczenie zagranicznych tablic rejestracyjnych lub oświadczenie o przyczynach ich braku.
 • dokumenty przedkładane przy rejestracji sporządzone w języku innym niż polski należy przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego;
 • w przypadku pojazdu wprowadzonego na terytorium RP przed 1.01.2016 r. wnioskodawca zobowiązany jest do załączenia dowodu uiszczenia opłaty recyklingowej.

Wniosek o rejestrację masz najbliższym w wydziale komunikacji lub online