Kursor sam się porusza - i to nie problem myszy. HELP!


(Madmaxik) #1

Witam!

Oto z czym się męczę od jakiś 2 miesięcy. Używałem sobie mojego PC. W pewnym momencie kursor zaczał mi się sam poruszać w różnych kierunkach po ekranie. Powtarzało się to kilka razy dziennie, takie jakby ataki, że kursor pomykał po ekranie i później przestawał, i tak na okrągło. Przeskanowałem kompa czym sie da i nic to nie dało. Postawiłem nowy system, znowu nic nie dało. Sformatowałem cały dysk- to samo :/. Dodam, że sprawdzałem różne myszki, i na wszystkich to samo. Dodatkowo gdy odpialem całkiem mysz kursor dalej szalał po ekranie. Miałem po za tym inne problewmy z tym PC-em, wiec moja dziweczyna pożyczyła mi swojego lapa. Po jakimś czasie (po odewiedzeniu sąsiada z pendrivem) to samo zaczęło się dziać na laptopie dziewczyny. Znowu postawiłem nowy system i znowu nic to nie dało. Znowyu skanowałem antywirami i znowu nic (mam avasta i s&d). Gdy odepne myszke kursor sam pomyka po ekranie. Na prawde nie wiem już co mam robić. Poniżej zamieszczam log'a z hijackthis. Proszę o pomoc.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 09:38:25, on 2009-09-25

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\McAfee Security Scan\1.0.150\SSScheduler.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\spellchecker_gg.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.codecguide.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.3.7.16.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"

O4 - HKLM..\Run: [intelZeroConfig] "C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe"

O4 - HKLM..\Run: [intelWireless] "C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" /tf Intel PROSet/Wireless

O4 - HKLM..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..\Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Nowe Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe"

O4 - HKCU..\Run: [bitComet] "C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [DAEMON Tools Lite] C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe -autorun

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystkie VIdeo za pomocą BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko za pomocą BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz za pomocą BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.3.7.16.dll/206 (file missing)

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O23 - Service: Usługa konfiguracji Atheros (ACS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\acs.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

--

End of file - 5708 bytes

startuplist

tartupList report, 2009-09-25, 09:39:30

StartupList version: 1.52.2

Started from : C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.EXE

Detected: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

Detected: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

* Using default options

==================================================

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\McAfee Security Scan\1.0.150\SSScheduler.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\spellchecker_gg.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE


Listing of startup folders:

Shell folders Common Startup:

[C]

McAfee Security Scan.lnk = ?


Checking Windows NT UserInit:

[HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

UserInit = C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,


Autorun entries from Registry:

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

ATIPTA = "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"

IntelZeroConfig = "C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe"

IntelWireless = "C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" /tf Intel PROSet/Wireless

RTHDCPL = RTHDCPL.EXE

SkyTel = SkyTel.EXE

Alcmtr = ALCMTR.EXE

SynTPEnh = C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

avast! = C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe


Autorun entries from Registry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

SpybotSD TeaTimer = C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

MSMSGS = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

Nowe Gadu-Gadu = "C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe"

BitComet = "C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe" /tray

DAEMON Tools Lite = C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe -autorun


Shell & screensaver key from C:\WINDOWS\SYSTEM.INI:

Shell=*INI section not found*

SCRNSAVE.EXE=*INI section not found*

drivers=*INI section not found*

Shell & screensaver key from Registry:

Shell=Explorer.exe

SCRNSAVE.EXE=C:\WINDOWS\System32\logon.scr

drivers=*Registry value not found*

Policies Shell key:

HKCU..\Policies: Shell=*Registry key not found*

HKLM..\Policies: Shell=*Registry value not found*


Enumerating Browser Helper Objects:

BitComet ClickCapture - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.3.7.16.dll - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60}

(no name) - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}


Enumerating Windows NT logon/logoff scripts:

*No scripts set to run*

Windows NT checkdisk command:

BootExecute = autocheck autochk *

Windows NT 'Wininit.ini':

PendingFileRenameOperations: C:\DOCUME~1\Max\USTAWI~1\Temp\nst11.tmp\setuphlp.dll||C:\DOCUME~1\Max\USTAWI~1\Temp\nst11.tmp\||C:\DOCUME~1\Max\USTAWI~1\Temp\nspE.tmp\Lang\ENU.dll||C:\DOCUME~1\Max\USTAWI~1\Temp\nspE.tmp\Lang\PLK.dll||C:\DOCUME~1\Max\USTAWI~1\Temp\nspE.tmp\Lang\||C:\DOCUME~1\Max\USTAWI~1\Temp\nspE.tmp\setuphlp.dll||C:\DOCUME~1\Max\USTAWI~1\Temp\nspE.tmp\


Enumerating ShellServiceObjectDelayLoad items:

PostBootReminder: C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll

CDBurn: C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll

WebCheck: C:\WINDOWS\system32\webcheck.dll

SysTray: C:\WINDOWS\system32\stobject.dll


End of report, 5 597 bytes

Report generated in 0,032 seconds

Command line options:

/verbose - to add additional info on each section

/complete - to include empty sections and unsuspicious data

/full - to include several rarely-important sections

/force9x - to include Win9x-only startups even if running on WinNT

/forcent - to include WinNT-only startups even if running on Win9x

/forceall - to include all Win9x and WinNT startups, regardless of platform

/history - to list version history only


(Gorgoroth) #2

Wklej logi na http://wklej.to a tutaj tylko link do wklejki...

Próbowałeś podłączyć myszki na USB jak i na PS/2? Na obywdu typach wtyk dzieje się to samo?


(Dawid Czernek) #3

Kolega już mówił, że nawet jeśli odłączy całkowicie myszkę to i tak kursor jeździ po ekranie. A więc podłączenie pod usb nic nie da.


(Magik) #4

Przeniesiono Problemy :arrow: Bezpieczeństwo


(Freeq52) #5

Jeśli masz odłączoną mysz i kursor dalej szaleje, to może walnięty port.

Spróbuj też: http://forum.idg.pl/akcesoria-f99-gryzo ... t9888.htmlhttp://www.google.pl/search?hl=pl&q=bac ... lr=lang_pl. To, że zrobiłeś formata wcale nie oznacza że nie masz wirusa, uwierz mi. Wystarczyło, że np. włożyłeś pendrive i już może być vir... Ale to oczywiście czysta teoria :smiley:


(Baster 22) #6

Mozez tez sprobowac podpiac tego pendrive do kompa i uzyc flash disinfector

Nastepnie przeskanowac kompa Malware anty-malaware

Moze wirus wrzucil sie na inna partycje niz systemowa a formatowales pewnie 1 :slight_smile:


(Madmaxik) #7

niestety, gdd zrobiłem fomat c:, i nic to nie dało, to później zrobiłem format całego dysku, usunąłem partycje i ponownie je stworzyłem.