Kwerenda - gdzie jest w tym frag. kodu


(arlid) #1
include INCLUDES."comments_include.php";

include INCLUDES."ratings_include.php";

$result = dbquery(

"SELECT tn.*, user_id, user_name FROM ".$db_prefix."news tn

LEFT JOIN ".$db_prefix."users tu ON tn.news_name=tu.user_id

WHERE news_id='".$_GET['readmore']."'"

);

Gdzie tutaj jest kwerenda, mógłby ktoś mi to zaznaczyć?


(adpawl) #2

(arlid) #3

Mam to :

$public_read = ($data['news_datestamp']+14*24*3600 < time() ? true : false);

if (!$public_read) redirect (BASEDIR."viewpage.php?page_id=NUMER")

wstawić tuz za kwerendą - wstawiam i mam błąd. Moglibyście pomóc mi to tam “wkomponować”. Byłbym wdzięczny.


(adpawl) #4

wstaw na samym końcu podanego przez siebie kodu…


(arlid) #5

Wstawiałem w rożne miejsca na końcu też. Sprawdzałem na stronie testowej i nic dalej nie działa.