Łączenie partycji programem Partition Manager


(agaopo) #1

Jak za pomocą Partition Manager połączyć partycje C z drugą?Z tej drugiej wyodrębniłam wolą przestrzeń i chcę dołączyć do dysku C.