Łączenie z inetnetem i reset


(Zulugula08) #1

Witam!

Mój brat przez przypadek ściągnął jakiegoś cracka i go otworzył, po tej czynności komputer zresetował się i kiedy próbuje połączyć z internetem to resetuje się odrazu. Jak naprawić ten błąd?. Przeskanowałem wszystkie dyski avastem który wykrył jakieś trojany, jednak po ich usunięciu problem nie znikł. Proszę o pomoc


(Pawel Pieczyrak) #2

Przeskanuj komputer lepszym antywirusem np Kaspersky i programem w poszukiwaniu spywaru. Najlepiej daj logi.


(Zulugula08) #3
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:19:59, on 2007-09-15

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\program files\powerstrip\pstrip.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIADE.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

E:\Gadu-Gadu2\gg.exe

C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

E:\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {7E6F5CC6-D04F-46F8-89FE-B7277840A1BF} - C:\WINDOWS\system32\ssqpmnl.dll

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [PowerStrip] c:\program files\powerstrip\pstrip.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus DX4800 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIADE.EXE /P26 "EPSON Stylus DX4800 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus DX4800"

O4 - HKLM\..\Run: [CTDrive] rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\drvfob.dll,startup

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\Gadu-Gadu2\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{03CF7068-3A3C-4FB5-928E-A97EB3BFD470}: NameServer = 213.120.62.103,213.120.62.104

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{03CF7068-3A3C-4FB5-928E-A97EB3BFD470}: NameServer = 213.120.62.103,213.120.62.104

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{03CF7068-3A3C-4FB5-928E-A97EB3BFD470}: NameServer = 213.120.62.103,213.120.62.104

O20 - Winlogon Notify: ssqpmnl - C:\WINDOWS\SYSTEM32\ssqpmnl.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

Złączono Posta : 15.09.2007 (Sob) 18:57

odświeżam

Złączono Posta : 15.09.2007 (Sob) 19:08

odświeżam

Złączono Posta : 16.09.2007 (Nie) 17:19

odświeżam