Laptop-Błąd przy nagrywaniu

Witam.

Znajomy posiada laptopa HP Pavilion dv6500 notebook PC

z nagrywarką Pioneer DVDRW DVR-K17B ATA Device, może odtwarzać płyty, ale nie może nagrywać. Wyskakuje błąd:

Windows XP 6.0

IA32

WinAspi: -

NT-SPTI used

Nero Version: 8.2.8.0

Internal Version: 8, 2, 8, 0

(Nero Express)

Recorder: Version: 1.02 - HA 1 TA 0 - 8.2.8.0

Adapter driver: HA 1

Drive buffer : 2000kB

Bus Type : via Inquiry data

Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1

Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder

CD-ROM: Version: 1.02 - HA 1 TA 0 - 8.2.8.0

Adapter driver: HA 1

=== Scsi-Device-Map ===

DiskPeripheral : Hitachi HTS542516K9SA00 iaStor Port 0 ID 0 DMA: On

=== CDRom-Device-Map ===

PIONEER DVDRW DVR-K17B E: CdRom0

=======================

AutoRun : 1

Excluded drive IDs:

WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte

BUFE : 0

Physical memory : 2047MB (2097151kB)

Free physical memory: 1829MB (1873124kB)

Memory in use : 40 %

Uncached PFiles: 0x0

Use Inquiry : 1

Global Bus Type: default (0)

Check supported media : Disabled (0)

18.11.2010

CD-ROM (ISO)

20:10:13 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450

LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL

20:10:13 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6655

Iso document burn settings


Determine maximum speed : FALSE

Simulate : FALSE

Write : TRUE

Finalize CD : FALSE

Multisession : TRUE

Multisession type: : Start multisession

Burning mode : TAO

Mode : 1

ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)

Character set : ISO 9660

Joliet : TRUE

Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE

Allow more than 255 characters in path : TRUE

Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE

20:10:13 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3188

PIONEER DVDRW DVR-K17B

Włączono System ochrony zapisu

20:10:13 #4 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349

First writeable address = 0 (0x00000000)

20:10:13 #5 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1035

Removed 2 run-out blocks from end of track 0. Length: 95003 -> 95001.

20:10:13 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3502

Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media

20:10:13 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1035

Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 95003 -> 95001.

20:10:13 #8 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142

FS Settings: using validator ‘CUDFSettingsValidatorCD’

ParamMode = ‘automatic’, changing UDF partition type from ‘physical’ to ‘physical’

Changing UDF revision from ‘1.02’ to ‘1.02’

20:10:13 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1035

Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 95003 -> 95001.

20:10:13 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307

Last possible write address on media: 359846 ( 79:59.71)

Last address to be written: 95002 ( 21:08.52)

20:10:13 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319

Write in overburning mode: NO (enabled: CD)

20:10:13 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2957

Recorder: PIONEER DVDRW DVR-K17B;

CDRW code: 00 97 25 30; OSJ entry from: INFODISC Technology Co., Ltd.

ATIP Data:

Special Info [hex] 1: B3 00 CE, 2: 61 19 1E (LI 97:25.30), 3: 4F 3B 48 (LO 79:59.72)

Additional Info [hex] 1: 24 1A C8, 2: 26 B2 4A, 3: FF FF FF (invalid)

20:10:13 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493

>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<

=========================================

20:10:14 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 762

Setup items (after recorder preparation)

0: TRM_DATA_MODE1 ()

2 indices, index0 (150) not provided

original disc pos #0 + 95003 (95003) = #95003/21:6.53

relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required

-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 95001 blocks [E]


20:10:14 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 964

Prepare [E] for write in TAO

DAO infos:

==========

MCN: “”

TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated

Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk

1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 194873344, ISRC “”

DAO layout:

===========

___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________

-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00

-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00

0 | 1 | 1 | 0x41 | 95003 | 0 | 0x00

95003 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00

20:10:14 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1035

Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 95003 -> 95001.

20:10:14 #17 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240

SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME

20:10:14 #18 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4288

Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)

20:10:14 #19 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767

Caching of files started

20:10:14 #20 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4407

Cache writing successful.

20:10:14 #21 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767

Caching of files completed

20:10:14 #22 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767

Burn process started at 10x (1 500 KB/s)

20:10:14 #23 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2681

Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0

20:10:14 #24 Text 0 File MMC.cpp, Line 22500

Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON

20:10:14 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269

Pipe memory size 83836800

20:10:26 #26 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 197

CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1106)

CDB Data: 0x2A 00 00 00 02 20 00 00 20 00 00 00

Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)

Sense Code: 0x73

Sense Qual: 0x03

Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 73 03

Buffer x191c0480: Len x10000

0x7C B6 2D C5 68 BB 4B 8E 6F 59 8E 42 7E 35 B4 AF

0x5E BA E7 38 0B 20 6F CD BB D0 92 EB 2E 84 A2 7F

0x11 44 56 CE D2 2E FB E7 06 7E FB 0E CE D5 AE E4

20:10:26 #27 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 306

Power calibration error

E: PIONEER DVDRW DVR-K17B

20:10:26 #28 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 320

Invalid write state

E: PIONEER DVDRW DVR-K17B

20:10:26 #29 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 320

Could not perform EndTrack

20:10:26 #30 Text 0 File MMC.cpp, Line 17277

start Close Track #2

20:10:26 #31 SPTI -1047 File SCSIPassThrough.cpp, Line 197

CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1047)

CDB Data: 0x5B 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)

Sense Code: 0x64

Sense Qual: 0x00

Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 64

20:10:26 #32 CDR -1047 File WriterStatus.cpp, Line 370

Illegal mode for this track

E: PIONEER DVDRW DVR-K17B

20:10:26 #33 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 370

Could not perform Fixation

20:10:26 #34 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 379

falling back to disc fixation

20:10:26 #35 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767

Burn process failed at 10x (1 500 KB/s)

20:10:27 #36 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287

SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME

20:10:30 #37 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11391

DriveLocker: UnLockVolume completed

20:10:30 #38 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450

UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL

Takie coś wkleja się na http://www.wklej.org

Tak czy siak nie wkleiłem, a ty tylko się czepiasz czy pomagasz? Nie jestem u siebie na necie tylko u znajomego i zależy mi na czasie. Nie pomagasz to nie pisz.

Dodane 18.11.2010 (Cz) 21:10

Tak czy siak nie wkleiłem, a ty tylko się czepiasz czy pomagasz? Nie jestem u siebie na necie tylko u znajomego i zależy mi na czasie. Nie pomagasz to nie pisz.

Tak tylko w regulaminie jest aby wklejać właśnie na taką strone lub inne no ale można powiedzieć, że masz wymówke :smiley:

Prawdopodnie nagrywarka padła :frowning:

Tak też myślałem.

A ktoś ma inne zdanie, albo potwierdzi?