Laptop coraz wolniej chodzi, często się zacina - LOG


(Legalnablondie) #1

Witam. Bardzo prosiłabym o sprawdzenie loga, gdyż podejrzewam, że mam na laptopie jakieś wirusy. Od pewnego czasu coraz wolniej chodzi, często się zacina. A na dodatek przy uruchamianiu systemu wyskakuje jakiś error.

I jeszcze jedno, pobrałam zinternetu antyvirus Panda (trial),i gdy czas działalności skończył się, usunęłam ją i zainstalowałam antuvirus NOD32. Jednak okazało się, że Panda nadal istnieje,a z tego co wiem, 2 antyvirusy nie powiny być razem zainstalowane, i może żadne z nich nie działa poprawnie. Próbowałam jeszcze raz odinstalować, ale nie ma pliku deinstalacyjnego,a ręcznie wyskakuje jakiś komunikat. Na dodatek z tą pandą coś dziwnego się stało, jakby....zmieniła szatę graficzną, i język. Nie rozumiem.

Pozdrawiam.

Oto log z hijackthis:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:01:15, on 2007-03-20

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\Acer\Empowering Technology\admServ.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus 2007\PsImSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe

C:\Program Files\Launch Manager\PowerKey.exe

C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe

C:\Program Files\Launch Manager\OSDCtrl.exe

C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe

C:\acer\Empowering Technology\ePower\epm-dm.exe

C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\Monitor.exe

C:\Acer\Empowering Technology\admtray.exe

C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus 2007\APVXDWIN.EXE

C:\WINDOWS\Help\etndrmoy.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

c:\program files\panda software\panda antivirus 2007\WebProxy.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\EMILY\Desktop\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://global.acer.com/

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O4 - HKLM\..\Run: [preload] C:\Windows\RUNXMLPL.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchAp] "C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PowerKey] "C:\Program Files\Launch Manager\PowerKey.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] "C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CtrlVol] "C:\Program Files\Launch Manager\CtrlVol.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LMgrOSD] "C:\Program Files\Launch Manager\OSDCtrl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] "C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EPM-DM] c:\acer\Empowering Technology\ePower\epm-dm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Acer ePower Management] C:\Acer\Empowering Technology\ePower\Acer ePower Management.exe boot

O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\Monitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ADMTray.exe] "C:\Acer\Empowering Technology\admtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LanzarL2007] "C:\DOCUME~1\EMILY\LOCALS~1\Temp\{A3422AD4-ECBB-400E-AD17-5FDBA73EAD94}\{D1DA2BA7-2592-4036-9BB2-DCCABDE8DC1A}\..\..\L2007tmp\Setup.exe" /SETUP:"/l0x0015"

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus 2007\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [nod32] C:\WINDOWS\Help\etndrmoy.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O20 - Winlogon Notify: avldr - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avldr.dll

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\

O23 - Service: AdminWorks Agent X6 (AWService) - Avocent Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\admServ.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus 2007\PsImSvc.exe

(Mirfi2) #2

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus 2007\PsImSvc.exe

O4 - HKLM..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus 2007\APVXDWIN.EXE" /s

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus 2007\PsImSvc.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus 2007\APVXDWIN.EXE

-usuń


(Legalnablondie) #3

Mam to usunąć ręcznie, czy jakimś programem?


(Mirfi2) #4

O4 - HKLM..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus 2007\APVXDWIN.EXE" /s

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus 2007\PsImSvc.exe

te wpisy za pomocą HijackThis.exe przyciskiem 'Fix checked' po

wyłączeniu w ''Mój komputer'przywracania systemu

następnie przeresetuj komputer

Katalogi 'Pandy' usuń za pomocą programu "unlocker1.8.5.exe"

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus 2007

na końcu wyczyść rejestr "regSeeker.exe"


(Legalnablondie) #5

Dziękuje, zrobię tak. Pozdrawiam.


(Mirfi2) #6

Przepraszam ale przeoczyłem jeszcze

O20 - Winlogon Notify: avldr - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avldr.dll

wpis usuń za pomocą "HijackThis.exe"

plik avldr.dll za pomocą "unlocker-a"