Laptop nagle bardzo zwolnił + blueescreen - podejrzenia wirusy/hardwar

Witam, mam pewien problem z laptopem.

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

Task: {0291B3C7-4731-4936-8F21-918E7EEF5A51} - System32\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-2995980103-748657561-3632106084-1000UA = C:\Users\Michał\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2014-01-01] (Facebook Inc.)
Task: {91F1F0E4-1409-4FE8-B773-2D1DE9FF7357} - System32\Tasks\0215tb_RML = C:\Program Files (x86)\AVG SafeGuard toolbar\AVG-Secure-Search-Update_0215tb.exe [2015-03-05] ()
Task: {B7BB4B1E-AEB2-4B0A-88F7-4C6B8E81CC4A} - System32\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-2995980103-748657561-3632106084-1000Core = C:\Users\Michał\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2014-01-01] (Facebook Inc.)
Task: C:\Windows\Tasks\0215tb_RML.job = C:\Program Files (x86)\AVG SafeGuard toolbar\AVG-Secure-Search-Update_0215tb.exe
Task: C:\Windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-2995980103-748657561-3632106084-1000Core.job = C:\Users\MichaB\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe
Task: C:\Windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-2995980103-748657561-3632106084-1000UA.job = C:\Users\MichaB\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe
HKU\S-1-5-21-2995980103-748657561-3632106084-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://mysearch.avg.com?cid={F52CAE11-4678-4BF2-9D3C-361241B36988}mid=aaf111fc4fe047d3adbb0d47e7e9ba7b-06d9a2ee25228c3b5727c27246a171d8a95eecfalang=plds=AVGcoid=avgtbavgcmpid=pr=prd=2013-12-20 19:00:49v=18.3.0.885pid=safeguardsg=sap=hp
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2995980103-748657561-3632106084-1000 - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} URL = http://mysearch.avg.com/search?cid={F52CAE11-4678-4BF2-9D3C-361241B36988}mid=aaf111fc4fe047d3adbb0d47e7e9ba7b-06d9a2ee25228c3b5727c27246a171d8a95eecfalang=plds=AVGcoid=avgtbavgcmpid=pr=frd=2013-12-20 19:00:49v=17.2.0.38pid=safeguardsg=sap=dspq={searchTerms}
BHO-x32: AVG SafeGuard toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG SafeGuard toolbar\18.3.0.885\AVG SafeGuard toolbar_toolbar.dll [2015-03-05] (AVG Secure Search)
Toolbar: HKLM-x32 - AVG SafeGuard toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG SafeGuard toolbar\18.3.0.885\AVG SafeGuard toolbar_toolbar.dll [2015-03-05] (AVG Secure Search)
FF SearchPlugin: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\browser\searchplugins\safeguard-secure-search.xml [2015-03-05]
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [avg@toolbar] - C:\ProgramData\AVG SafeGuard toolbar\FireFoxExt\18.3.0.885
FF Extension: AVG SafeGuard toolbar - C:\ProgramData\AVG SafeGuard toolbar\FireFoxExt\18.3.0.885 [2015-03-05]
S2 vToolbarUpdater18.3.0; C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\18.3.0\ToolbarUpdater.exe [1802776 2015-03-05] (AVG Secure Search)
2015-03-08 19:06 - 2015-03-08 19:19 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
2015-03-01 17:50 - 2015-03-01 17:50 - 00003230 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\{DBB79CF0-068B-4FF1-B02A-03B5D568C289}
C:\ProgramData\win_mpwd_sys.dat
C:\Users\Michał\DSETUP.dll
C:\Users\Michał\dsetup32.dll
C:\Users\Michał\DXSETUP.exe
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.

Przeskanuj programem Malwarebytes Anti-Malware http://data-cdn.mbamupdates.com/v2/mbam/consumer/data/mbam-setup-2.0.4.1028.exe

Niestety dysk do wymiany parametr 05,C4 -http://screenshooter.net/101972123/jshjbmf-zgraj dane z tego dysku

Fix zrobiony, praktycznie brak różnicy. Skan nic nie wykrył.

Póki dysku nie wymienisz nic więcej nie musisz robić. Dysk to totalny złom.