Laptop nagle zwolnił okropnie


(Szlapek) #1

Używałem, używałem. Dzisiaj jak włączyłem to nagle jakby go szlag trafił i chodzi gorzej niż Pentium 100 ;] Proszę o sprawdzenie logów

HijackThis -> http://wklej.org/id/6d8b382460

SilentRuners -> http://www.wklej.org/id/01186151b4


(Szwejas2) #2

fix w hjt

wejdź do rejestru:

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\

Otwórz "userinit" i usuń:"C:\WINDOWS\system32\ODBCJET.exe", a więc dane wartości to:

daj log z combofix