Laptop samoczynnie wyłacza się!?


(Wimar Gdansk) #1

Witam!

Mam problem z laptopem Acer Aspire, system Win XP HE SP3.

Laptop mi się wyłącza całkowicie po około 10-15 minutach po uruchomieniu windowsa.

Dzieje się tak od miesiąca.

I tak w kolko, ale za następnym razem działa o wiele krócej – czasami nawet nie poczeka na uruchomienie windowsa.

Wyłącza się całkowicie – system i laptop – tak jakby wyjąc wtyczkę zasilacza z kontaktu.

Laptop ma swoje latka – około 5, zadbany, ciągle odkurzany.

Teraz tez sprawdziłem wentylator i nie widać jakiegoś tam dużego kurzu.

Moi koledzy mówią – odkurzyć wentylator albo trojan / wirus.

Ja ostatnio skłaniam się do tego drugiego.

Proszę o pomoc / podpowiedz.


(Dawid Czernek) #2

Podaj temperatury podzespołów.


(greh) #3

Pokaż logi z HijackThis i OTL.

Logi wrzucasz na www.wklej.to, tutaj tylko link. :wink:


(grzechu@) #4

Jaka jest temperatura procesora?

Moim zdaniem przegrzewa się, jeśli nie ma kurzu, proponuję zmienić pastę.


(Wimar Gdansk) #5

Temperatury z Everestu

procesor między 27 -41 C

płyta 33-41 C

tak mniej więcej wachają się temperatury zauwazone, bo rano gdy włączam laptop (jest on zimny po nocnym odpoczynku) to chodzi mi własnie te 10-15 min , czyli najdłużej i temperatury nie sprawdzam. (nie zdąże).

Ale pozniej gdzies za pół godziny - to temperatury takie jak podałem wyzej.

Nie ukrywam, ze wentylator chodzi głośno i przyspiesza.

No ale czy moze procesor tak szybko przy pierwszym porannym włączeniu nagrzać sie??!

-- Dodane 13.11.2009 (Pt) 20:16 --

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:15:54, on 2009-11-13

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\keyhook.exe

C:\Program Files\Arcade\PCMService.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\DOCUME~1\WŁAŚCI~1\USTAWI~1\Temp\RtkBtMnt.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\sistray.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Acer\eManager\anbmServ.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\SYSTEM32\Userinit.exe,C:\WINDOWS\system32\twex.exe,

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll (file missing)

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM..\Run: [LaunchApp] Alaunch

O4 - HKLM..\Run: [synTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM..\Run: [siSPower] Rundll32.exe SiSPower.dll,ModeAgent

O4 - HKLM..\Run: [siS Windows KeyHook] C:\WINDOWS\system32\keyhook.exe

O4 - HKLM..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Arcade\PCMService.exe"

O4 - HKLM..\Run: [iMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC

O4 - HKLM..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM..\Run: [LManager] C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Utility Tray.lnk = C:\WINDOWS\system32\sistray.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {5067A26B-1337-4436-8AFE-EE169C2DA79F} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {5067A26B-1337-4436-8AFE-EE169C2DA79F} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Run InstantGet - {6DDFE91C-A45C-4812-8F57-098932C9D88D} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &InstantGet - {6DDFE91C-A45C-4812-8F57-098932C9D88D} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} -

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Notebook Manager Service (anbmService) - OSA Technologies Inc. - C:\Acer\eManager\anbmServ.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

--

End of file - 7096 bytes

-- Dodane 13.11.2009 (Pt) 20:19 --

Wysłałem logi z Hijacka.

OTL nie wiem jak robic bo nie znam programu.


(grzechu@) #6

Jeżeli jest zapaskudzony/pasta już nie wyrabia, to może się przegrzać/spalić bardzo szybko.

Co o tych zawieszkach "mówi" podlgąd zdarzeń?


(bachus) #7

NIe napisałeś podstawowej rzeczy - czy laptop pracuje z baterią, czy bez...


(Wimar Gdansk) #8

Laptop nie zawiesza się - on poprostu wyłącza sie całkowicie.

Trzeba go normalnie właczyc po tym wszsytkim.

System sprawdza blędy bo nieprawidłowo zostal wyłączony komp.

Nie pokazuje tam nic szczególniego - wg mnie. Przeleci te 100% i uruchamoia Windows.

Pozniej laptop chodzi normalnie ale tylko okolo 10-15 minut i wyłacza sie znów całkowicie.

Piszę "całkowicie" - bo jakies pół roku temu wyłaczał mi sie system podczas gdy laptop chodzi z zamkniętą pokrywą. Po otworzeniu pokrywy / ekranu widac bylo ze system nie chodzi ale laptop jako urządzenie chodził - diodki się palily i matryca byla lekko podświetlona

-- Dodane 13.11.2009 (Pt) 22:22 --

Laptop juz od dawna nie pracuje z baterią!

Bateria rozladowała sie jakis rok temu ale trzymam ją w laptopie bo ma czwartą podpórkę / nóżkę.

-- Dodane 13.11.2009 (Pt) 22:29 --

Tak co zaczynam wiązać te problemy z wyłączaniem się systemu podczas gdy pokrywa laptopa jest zamknieta i z aktualnym wyłączaniem sie laptopa po 10-15 minutach pracy. Tak jak by ta choroba rozwijała się.!?