Laptop strasznie zamula - logi HijackThis


(Damianskc) #1

Laptop strasznie zamula. prosze o sprawdzenie logów. Dziękuje za pomoc ; )

Logi: http://www.wklej.eu/index.php?id=bda148ee51


(deFco247) #2

wklej.eu - zły serwis, HijackThis - zły log.

Logi wklejaj na http://wklej.org/

Pokaż logi z narzędzi OTL + GMER.

OTL ustawiasz jak na tym obrazku.

Klikasz Run Scan.

Pokazujesz dwa wynikowe logi OTL.txt + Extras.txt

(Na Windows Vista i 7 uruchamiamy programy z menu Uruchom jako Administrator... ).

Przed uruchomieniem powyższych narzędzi odinstaluj (jeśli posiadasz) wszelkie programy tworzące wirtualne napędy (Daemon Tools, Alcohol itp.) oraz usuń instalowany przez nie sterownik SPTD narzędziem SPTDInst z opcji Uninstall (jeśli będzie zszarzałe, to OK).


(Damianskc) #3

OTL.txt : http://wklej.org/id/330869/

Extras.txt : http://wklej.org/id/330873/