Laptop Toshiba A210-1AP i problem z nagrywarką


(Dariusz Serafin) #1

Witam serdecznie wszystkich i bardzo proszę o pomoc. W laptopie zamontowana jest nagrywarka Pioneer DVD-RW DVR-K17A. Od paru dni (a laptopa tego mam już ponad rok) jest problem z nagrywaniem płyt. W czym on się objawia:

A mianowicie nagrywając programem Ashampoo (wybierając opcję nagrywania danych) pojawia się komunikat, że nagrywanie płyty DVD nie zostanie ukończone. Wystąpił błąd. Natomiast, jeśli teraz te dane zapiszę do postaci obrazu np. pliku iso i wybierając opcje "nagrania pliku obrazu" oraz opcję disc at once płytka się bez problemu nagrywa. Ale to chyba nie jest metoda. Gdzie może być problem. Wydaje mi się, że nie w samym sprzęcie bo płytki jednak nagrywa. Co robić?

Dodam tylko, że próbowałem także wypalać płytkę w programie CDBurnerXP oraz NERO i problem się powtarza. Windows jest świeżo po wgraniu z płyty Toshiba Recovery CD.

Log z programu NERO:

Windows Vista 6.0

IA32

WinAspi: -


NT-SPTI used

Nero Version: 9.4.26.100

Internal Version: 9, 4, 26, 100


Recorder: Version: 3.52 - HA 1 TA 0 - 9.4.26.100

Adapter driver: HA 1

Drive buffer : 2000kB

Bus Type : via Inquiry data

CD-ROM: Version: 3.5Z - HA 1 TA 1 - 9.4.26.100

Adapter driver: HA 1


=== Scsi-Device-Map ===

CdRomPeripheral : AZGZULA EFOL2F49EJ 3.5Z a3qgzrwu Port 5 ID 0 DMA: Off


=== CDRom-Device-Map ===

PIONEER DVD-RW DVR-K17A F: CdRom0

AZGZULA EFOL2F49EJ E: CdRom1

=======================


AutoRun : 1

Excluded drive IDs:

WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte

BUFE : 0

Physical memory : 2047MB (2097151kB)

Free physical memory: 1738MB (1780472kB)

Memory in use : 43 %

Uncached PFiles: 0x0

Global Bus Type: default (0)

Check supported media : Disabled (0)


16.11.2009

Kompilacja ISO

16:28:24 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 430

LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL


16:28:25 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6998

Iso document burn settings

------------------------------------------

Determine maximum speed : FALSE

Simulate : FALSE

Write : TRUE

Finalize CD : FALSE

Multisession : TRUE

Multisession type: : Start multisession

Burning mode : DAO

Mode : 1

ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)

Character set : ISO 9660

Joliet : TRUE

Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE

Allow more than 255 characters in path : TRUE

Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE


16:28:25 #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3327

First writeable address = 0 (0x00000000)


16:28:26 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3572

Turn on Disc-At-Once, using DVD media


16:28:26 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 313

Last possible write address on media: 2298495

Last address to be written: 1069727


16:28:26 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 325

Write in overburning mode: NO (enabled: CD)


16:28:26 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2843

Recorder: PIONEER DVD-RW DVR-K17A, Media type: DVD-R

Disc Manufacturer ID: 

Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193


16:28:26 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 500

>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<

=========================================


16:28:26 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 739

Setup items (after recorder preparation)

0: TRM_DATA_MODE1 ()

2 indices, index0 (150) not provided

original disc pos #0 + 1069728 (1069728) = #1069728/237:43.3

relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required

-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1069728 blocks [F]

--------------------------------------------------------------


16:28:26 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 941

Prepare [F] for write in CUE-sheet-DAO

DAO infos:

==========

MCN: ""

TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated

Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk

1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 2190802944, ISRC ""

DAO layout:

===========

___Start_|____ Track_|_Idx_|_CtrlAdr_| _____Size_|__  ____NWA_|_RecDep__________

0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00

0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00

0 | 1 | 1 | 0x41 | 1069728 | 0 | 0x00

1069728 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00


16:28:26 #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 217

SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME


16:28:26 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4279

Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)


16:28:26 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767

Caching of files started


16:28:27 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4401

Cache writing successful.


16:28:27 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767

Caching of files completed


16:28:27 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767

Burn process started at 8x (11*080 KB/s)


16:28:27 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2695

Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0


16:28:27 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3284

Recording mode: Sequential Recording Mode for Multisession


16:28:27 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3438

Start write address at LBA 0

DVD high compatibility mode: Yes


16:28:27 #20 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215

CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)

CDB Data: 0xAC 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00

Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)

Sense Code: 0x24

Sense Qual: 0x00

Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 24

Buffer x0d20a340: Len x648


16:28:27 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10282

---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----

Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050

Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)

Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: (F h)

Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable

Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track

Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)

Outer Limit of Data Recordable Area: 0 h

Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist

Revision number of maximum recording speed: 6.0

Revision number of minimum recording speed: -

Revision number table of recording speed: 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 - -

Class: 0, Extended part version: 33

Start PSN of the Extra Border Zone: 0 h

Start PSN of Physical format information blocks in Extra Border Zone: 0 h

Media Specific [16..783]:

00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!....

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00


16:28:27 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3576

Reserved Track size: 1069728 (1052A0h, 2089MB) -> return code 0


16:28:27 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273

Pipe memory size 83836800


16:28:28 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1272

16:28:28.680 - F: PIONEER DVD-RW DVR-K17A : Queue again later


16:28:50 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1272

16:28:50.530 - F: PIONEER DVD-RW DVR-K17A : Queue again later


16:28:51 #26 SPTI -1064 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215

CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1064)

CDB Data: 0x2A 00 00 00 03 20 00 00 20 00 00 00

Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)

Sense Code: 0x21

Sense Qual: 0x02

Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 21 02

Buffer x19240680: Len x10000

0x48 BE DA 33 5A B3 81 25 E2 CF 73 D5 78 89 16 C4

0xCD E9 99 CF BF 90 2B 49 87 C2 E5 C5 C7 FB CF FD

0x4D A7 BF 08 A3 61 0A BD F9 58 D2 05 3B 8D 97 B3


16:28:51 #27 CDR -1064 File Writer.cpp, Line 306

Invalid block address

F: PIONEER DVD-RW DVR-K17A


16:28:51 #28 Phase 133 File dlgbrnst.cpp, Line 1767

Writing short lead-out


16:43:25 #29 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3843

EndDAO: Last written address was 799 (31Fh)Close track 1, ret: 0

Close Session/Border, function 2, track: 3, finalize disc: NO, ret: 0


16:43:25 #30 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1452

SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 0


16:43:25 #31 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767

Burn process failed at 8x (11*080 KB/s)


16:43:25 #32 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 267

SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME


16:43:27 #33 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11592

DriveLocker: UnLockVolume completed


16:43:27 #34 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 430

UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROLExisting drivers:


Registry Keys:

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon

(Crow86) #2

Z tego co widzę masz zainstalowany Daemon Tools lub Alcohol. Programy te pozwalają na zamaskowanie nagrywarki poprzez globalna blokadę rozpoznawania ATIP nośnika, co wiąże się z niemożliwością nagrywania płyt przy włączonej tej opcji.

Jeśli masz Daemon Tools sprawdź, czy w ustawieniach Emulacji nie masz włączonej opcji "ukryj CD-R"/"Hide CD-R".

Podobna opcja widnieje w Alcoholu, w opcjach > Emulacja >Ignoruj typ nośnika ATIP.

Często przez nieuwagę ludzie zaznaczają włączenie emulacji wszystkich opcji, a potem nagrywarka im nie nagrywa, sprawdź, czy u Ciebie nie wystąpił właśnie ten problem.


(Dariusz Serafin) #3

Sprawdziłem w Alkoholu. Opcja o której mówisz nie jest zaznaczona.


(Crow86) #4

A próbowałeś nagrywać na nośnikach innego producenta niż te, które masz teraz?