Laptop, zacina się, wolno chodzi logi HJT, OTL i SRENG

Witam wszystkich ! [Proszę przeczytać całość, bo jest dużo tych problemów]

Mam problem ciągle coś się dzieje z moim laptopem, nie raz jest tak że jak w Laptopie mam pokrętło do pogłaśniania i wyciszania to nagle coś Laptopowi “Odbija” najeżdżam na dolny pasek a tam kursor myszki pokazuje że coś ładuje i nie mogę nic nacisnąć. Drugi zaś problem jest z Winampem nie potrafię go uruchomić po wielokrotnym usuwaniu go całkowicie z Laptopa i zainstalowaniu ciągle jakieś błędy… Ostatnio jak włączyłem BESTplayer-a by zobaczyć film to zapytał się czy chce zainstalować najnowszą wersje oczywiście TAK i po zaktualizowaniu wyłączył się odtwarzacz i zniknął z komputera :/…

Jest wiele wad jeszcze dużo by wymieniać ale jeden też mnie drażni bo gdy włączam film, grę to zdarza się że musze ją dwa razy uruchomic bo za pierwszym razem nie było dźwięku…

Robiłem już dużo rzeczy, by naprawić komputer ale wszystko nie skutecznie… o to linki co robiłem na komputerze.

http://forum.programosy.pl/optymalizacj … 89133.html

http://forum.laptopy.info.pl/f31/optyma … sty-18283/

I jedno mnie bardzo drażni bo chyba mam robaka, czy wirusa jak wpisuje “msconfig” to mam nie znany plik :

pl Nieznany TOSCDSPD.EXE …

I nie wiem jak za cholera to usunąć…

Tak więc to chyba wszystko z czym mam problemy POMÓŻCIE !!

o to logi z HJT

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:19:56, on 2010-03-24

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18385)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Toshiba\Power Saver\TPwrMain.exe

C:\Program Files\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe

C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgtray.exe

C:\Program Files\Brother\ControlCenter3\brccMCtl.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng.exe

C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcmon.exe

c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosA2dp.exe

c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHid.exe

c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHsp.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosAVRC.exe

c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\tosOBEX.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtProc.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\spellchecker_gg.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.google.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.daemon-search.com/startpage

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.google.pl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - C:\Program Files\ivo\Expressivo\IH_iexplore.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\Users\Szerman\AppData\Roaming\Nowe Gadu-Gadu_userdata\ggbho.1.dll

O3 - Toolbar: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - C:\Program Files\ivo\Expressivo\IH_iexplore.dll

O4 - HKLM…\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM…\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM…\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM…\Run: [iTSecMng] %ProgramFiles%\TOSHIBA\Bluetooth Toshiba Stack\ItSecMng.exe /START

O4 - HKLM…\Run: [startCCC] “C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe”

O4 - HKLM…\Run: [TPwrMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE

O4 - HKLM…\Run: [HSON] %ProgramFiles%\TOSHIBA\TBS\HSON.exe

O4 - HKLM…\Run: [smoothView] %ProgramFiles%\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe

O4 - HKLM…\Run: [GrooveMonitor] “C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe”

O4 - HKLM…\Run: [sSBkgdUpdate] “C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe” -Embedding -boot

O4 - HKLM…\Run: [PaperPort PTD] “C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe”

O4 - HKLM…\Run: [indexSearch] “C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe”

O4 - HKLM…\Run: [PPort11reminder] “C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\Ereg\Ereg.exe” -r "C:\ProgramData\ScanSoft\PaperPort\11\Config\Ereg\Ereg.ini

O4 - HKLM…\Run: [brMfcWnd] C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe /AUTORUN

O4 - HKLM…\Run: [ControlCenter3] C:\Program Files\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe /autorun

O4 - HKLM…\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe

O4 - HKLM…\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] “C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe”

O4 - HKLM…\Run: [Adobe ARM] “C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe”

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] “C:\Program Files\Winamp\winampa.exe”

O4 - HKCU…\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU…\Run: [ccleaner] “C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe” /AUTO

O4 - HKCU…\Run: [skype] “C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - .DEFAULT User Startup: TRDCReminder.lnk = C:\Program Files\Toshiba\TRDCReminder\TRDCReminder.exe (User ‘Default user’)

O4 - Global Startup: Bluetooth Manager.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Eksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: eBay - {76577871-04EC-495E-A12B-91F7C3600AFA} - http://rover.ebay.com/rover/1/4908-44618-9400-3/4 (file missing)

O9 - Extra button: Amazon.co.uk - {8A918C1D-E123-4E36-B562-5C1519E434CE} - http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/red … site=home (file missing)

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://wwwimages.adobe.com/www.adobe.co … nos/gp.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{E97717DB-696E-4937-B2A8-4B70EB52C84C}: NameServer = 83.238.255.76,213.241.79.37,192.168.1.1

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

O23 - Service: ConfigFree Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: getPlus® Helper - NOS Microsystems Ltd. - C:\Program Files\NOS\bin\getPlus_HelperSvc.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: SolidConverterPDFReadSpool (SCPDFReadSpool) - Solid Documents, LLC - C:\Windows\Installer\MSIED2C.tmp

O23 - Service: TOSHIBA Navi Support Service (TNaviSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\Toshiba\TOSHIBA DVD PLAYER\TNaviSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\Toshiba\Power Saver\TosCoSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA SMART Log Service - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\SMARTLogService\TosIPCSrv.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

End of file - 9386 bytes

Nikt Ci nie pomoże z logami z HJT.Poszukaj tu na forum informacji o OTL

Wklej logi z OTL i SRENG otl-gmer-rsit-dds-inne-instrukcje-t370405.html

Oto Logi OTL i SRENG [620 się zaczyna]

http://www.nopaste.pl/o3m

jakby nie działał totu taj też są logi

http://wklej.to/KEcT

Dodane 28.03.2010 (N) 21:13

Kazaliscie mi wysłać Logi a pożniej nic nie odpisujecie:/

Dodane 28.03.2010 (N) 21:15

Nadal czekam ! Pomóżcie !