LaTeX - cyrylica w listingach

Witam!

Mam pewien problem, którego od wielu wielu dni nie mogę przejść. Otóż muszę stworzyć dokument za pomocą LaTeX’a w którym zamieszczam również listingi zawierające fragmenty kodu pewnej aplikacji. Listingi zawierają kod Javy w którym niektóre zmienne typu String zawierają napisy z polską czcionką lub cyrylicą. Np. String deleteStr=“Usuń” lub String ukrString=“Видалити”.

Mam problem z poprawnym wyświetleniem napisów. W napisach polskich pojawiają się polskie literki ale na początku wyrazu w którym występują czyli np. ęImi zamiast Imię. Cyrylica mi się w ogóle nie wyświetla jak generuje PDF z mojego kodu LaTeX’a.

W dokumecie korzystam z kodowania utf8. Używam pakietów z cziocnkami T1 i T2A (z tego co znalazłem w internecie T2A odpowiada za cyrylicę). Poniżej pakiety z których korzystam:

\documentclass[12pt]{report}

\usepackage[T2A, T1]{fontenc}

\usepackage{polski}

\usepackage[utf8]{inputenc}

\usepackage{graphicx}

\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}

\usepackage{txfonts}

\usepackage{lmodern}

\usepackage{listings}

\usepackage{courier}

\usepackage{color}

\usepackage{multirow}

\usepackage[svgnames]{xcolor}

\usepackage{caption}

\usepackage[russian, polish]{babel}

Umieszczając listing w kodzie dokumenu LaTeX mam następujący fragment:

\begin{lstlisting}[label=some-code, language=Java, inputencoding=utf8, caption=Opis mojego listingu...

Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki

Pozdrawiam

Patrzyłeś może na te źródła?

:arrow: http://www.docmirror.net/pl/linux/howto … lic-HOWTO/

:arrow: http://157.158.16.215/zs/latex/cyrylica/cyr.html

:arrow: http://www.gust.org.pl/doc/fonts/nfss

Podaj jakiego kompilatora używasz. Spróbuj również przejść przez podgląd postscriptowy TeX -> PS -> PDF.

Korzystam z WinSchell. Zaraz zerknę w Twoje linki.