Łatwe przenoszenie plików przez BT między laptopami


#1

Jest jakiś dobry soft pod Windowsa do połączenia 2,3 laptopów przez Bluetooth?
Może też być WIFI. Chodzi mi o to by można było bardzo prosto i szybko przenosić pliki z pulpitu na pulpit np. między laptopem1 a laptopem2 i tabletem.


(Longhorn2009) #2

"Bluetooth – dostęp do folderów udostępnionych w sieci lokalnej
Za pośrednictwem Bluetootha można uzyskać bezpośredni dostęp do folderów udostępnionych w innym komputerze z systemem Windows. Najpierw zsynchronizuj oba pecety, jak opisaliśmy powyżej. Przerwij połączenia w sieci WLAN lub ethernetowej w komputerze, z którego chcesz odwoływać się zdalnie do udostępnianych folderów. Otwórz aplet Urządzenia i drukarki w Panelu sterowania. Wybierz komputer, z którym chcesz nawiązać połączenie, i wskaż polecenie Połącz za pomocą | Połączenie bezpośrednie. Gdy połączenie dojdzie do skutku, otwórz Eksplorator i przeskocz do rubryki Sieć. W górnej części okna pojawi się komunikat: Odnajdowanie sieci jest wyłączone. Komputery i urządzenia sieciowe nie są widoczne. Kliknij, aby zmienić… Po kliknięciu go wskaż polecenie Włącz odnajdowanie sieci i udostępnianie plików. System zapyta, czy włączyć wykrywanie sieci we wszystkich sieciach publicznych. Odrzuć tę propozycję. Bieżące połączenie ma być realizowane w sieci osobistej. Teraz drugi komputer i udostępnione w nim foldery będą widoczne w gałęzi Sieć w Eksploratorze."
Źródło: https://www.pcworld.pl/porada/Bluetooth-moze-wiecej-6-przydatnych-zastosowan-interfejsu,402474,3.html