Lazarus - Problem Z Graph Mode ., Can't find unit GRAPH

Witam !

Próbuję na Lazarusie stworzyć serce z tłem , ale cały czas dostaję taki błąd : Can’t find unit GRAPH used by Program . Pliki CGA.bgi , EGAVGA.bgi , GRAPH.tpu mam w folderze D:\Lazarus\units\x86_64-win64 , a w kodzie programu wpisane : initgraph(ster,tryb,‘D:\Lazarus\units\x86_64-win64’); .

Program Serce;

Uses Crt,Graph;

Var

  ster,tryb:integer;


Begin

ster:=VGA; tryb:=VGAHi;

InitGraph(ster, tryb, 'D:\Lazarus\units\x86_64-win64' );

setcolor(RED);

SetBkColor(cyan);

SetLineStyle(0,3,2);

arc();

arc();

line();

line();

closegraph;

end.

W arc nie ma nic wpisane , bo nie mogę uruchomić trybu GRAPH , żeby sprawdzić czy dobrze wyszło .

Co może być przyczyną ?

przenieś GRAPH.tpu do D:\Lazarus\units