Lenovo G510 - nie działa mysz na USB


(greh) #1

Witam. 


(sir_lucjan) #2

Pokaż:

lsusbdmesg | grep -i usb

Sprawdzałeś mysz na innym komputerze?


(greh) #3

Wynik lsusb: