LG WS2243 Full HD problem - trzeba ręcznie ustawić Xorg.conf


(ra-v) #1

Pełny Xorg.conf wraz z komentarzem

Section "ServerLayout"

  Identifier "Layout0"

  Screen 0 "Screen0" 0 0

  InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"

  InputDevice "Mouse0" "CorePointer"

  Option "Xinerama" "0"

EndSection


Section "Files"

EndSection


Section "InputDevice"


  # generated from default

  Identifier "Mouse0"

  Driver "mouse"

  Option "Protocol" "auto"

  Option "Device" "/dev/psaux"

  Option "Emulate3Buttons" "no"

  Option "ZAxisMapping" "4 5"

EndSection


Section "InputDevice"


  # generated from default

  Identifier "Keyboard0"

  Driver "kbd"

EndSection


Section "Monitor"


  Identifier "Monitor0"

  VendorName "LG"

  ModelName "Flatron W2243S"

  HorizSync 30.0 - 83.0

  VertRefresh 56.0 - 75.0


    Mode "1920x1080" # vfreq 59.934Hz, hfreq 66.587kHz

        DotClock 138.500000

        HTimings 1920 1968 2000 2080

        VTimings 1080 1082 1087 1111

        Flags "-HSync" "+VSync"

    EndMode

    Mode "1920x1080" # vfreq 60.000Hz, hfreq 67.500kHz

        DotClock 148.500000

        HTimings 1920 2008 2052 2200

        VTimings 1080 1084 1089 1125

        Flags "+HSync" "+VSync"

    EndMode


     # ModeLine "1920x1080" 74.25 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1094 1124 +hsync +vsync interlace

     # ModeLine "1920x1080" 74.25 1920 1968 2000 2080 1080 1082 1087 1111 -hsync -vsync interlace


     # Option "ExactModeTimingsDVI" "true"

     # Option "ModeValidation" "NoEdidModes"


     # Option "ModeValidation" "NoDFPNativeResolutionCheck,NoVirtualSizeCheck,NoHorizSyncCheck,NoVertRefreshCheck,NoMaxPClkCheck,NoWidthAlignmentCheck"

     Option "ModeValidation" "NoDFPNativeResolutionCheck,NoVirtualSizeCheck,NoMaxPClkCheck,NoWidthAlignmentCheck"


     # Option "UseEdidFreqs" "false"

     # DisplaySize 508 285 # 96 dpi @ 1920x1080

     # DisplaySize 956 403

     # Option "UseEdidDpi" "False"

     Option "DPMS"

     # Option "Mode" "1920x1080"

EndSection


Section "Device"

  Identifier "Device0"

  Driver "nvidia"

  VendorName "NVIDIA Corporation"

  BoardName "GeForce 210"

EndSection


Section "Screen"


  Identifier "Screen0"

  Device "Device0"

  Monitor "Monitor0"

  DefaultDepth 24

  Option "Stereo" "0"

  # Option "nvidiaXineramaInfoOrder" "CRT-1"

  # Option "metamodes" "nvidia-auto-select +0+0 {viewportin=1920x1080} {viewportout=1920x1080 +0+0}"

  # Option "metamodes" "1920x1080_74.25 +0+0"

  SubSection "Display"

    ViewPort 0 0

    Depth 24

    # Modes "1920x1080"

  EndSubSection

EndSection

Odchudzony Xorg.conf

Section "ServerLayout"

  Identifier "Layout0"

  Screen 0 "Screen0" 0 0

  InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"

  InputDevice "Mouse0" "CorePointer"

  Option "Xinerama" "0"

EndSection


Section "Files"

EndSection


Section "InputDevice"


  # generated from default

  Identifier "Mouse0"

  Driver "mouse"

  Option "Protocol" "auto"

  Option "Device" "/dev/psaux"

  Option "Emulate3Buttons" "no"

  Option "ZAxisMapping" "4 5"

EndSection


Section "InputDevice"


  # generated from default

  Identifier "Keyboard0"

  Driver "kbd"

EndSection


Section "Monitor"


  Identifier "Monitor0"

  VendorName "LG"

  ModelName "Flatron W2243S"

  HorizSync 30.0 - 83.0

  VertRefresh 56.0 - 75.0


    Mode "1920x1080" # vfreq 59.934Hz, hfreq 66.587kHz

        DotClock 138.500000

        HTimings 1920 1968 2000 2080

        VTimings 1080 1082 1087 1111

        Flags "-HSync" "+VSync"

    EndMode

    Mode "1920x1080" # vfreq 60.000Hz, hfreq 67.500kHz

        DotClock 148.500000

        HTimings 1920 2008 2052 2200

        VTimings 1080 1084 1089 1125

        Flags "+HSync" "+VSync"

    EndMode


    Option "ModeValidation" "NoDFPNativeResolutionCheck,NoVirtualSizeCheck,NoMaxPClkCheck,NoWidthAlignmentCheck"


    Option "DPMS"

EndSection


Section "Device"

  Identifier "Device0"

  Driver "nvidia"

  VendorName "NVIDIA Corporation"

  BoardName "GeForce 210"

EndSection


Section "Screen"


  Identifier "Screen0"

  Device "Device0"

  Monitor "Monitor0"

  DefaultDepth 24

  Option "Stereo" "0"

  SubSection "Display"

    ViewPort 0 0

    Depth 24

    # Modes "1920x1080"

  EndSubSection

EndSection

Teraz to działa, ponieważ dodałem metodą prób i błędów sekcje Mode "1920x1080", które to naprawiły. Poprzednie konfiguracje albo dawały HD w 30Hz (brak obrazu) albo całkowicie ją usuwały.

Pytania

 1. Jak obliczyć liczby w sekcji Mode-EndMode? 1920 i 1080 są oczywiste, a o reszcie nie mam pojęcia.

 2. Spotkał się ktoś z takim przypadkiem, że nie można było "rozpoznać" monitora i tym samym niektóre rozdzielczości są zablokowane?


(Posejdon81) #2

http://dug.net.pl/tekst/125/nvidia___ko … ia_obrazu/


(ra-v) #3

Oooo - o to właśnie mi chodziło :wink: