Libgdx - Java stworzenie przycisku/buttona


(Kossak) #1

Cześć! Czy ktoś tutaj zna bibliotekę Libgdx? Bo mam pytanie jak zrobić przycisk z wykonaniem.. Już mówię o co mi chodzi:


(czosnek17) #2

http://www.gamefromscratch.com/post/2013/12/18/LibGDX-Tutorial-9-Scene2D-Part-3-UI-Skins.aspx

final TextButton button = new TextButton("Click me", skin, "default");
    
    button.setWidth(200f);
    button.setHeight(20f);
    button.setPosition(Gdx.graphics.getWidth() /2 - 100f, Gdx.graphics.getHeight()/2 - 10f);
    
    button.addListener(new ClickListener(){
      @Override 
      public void clicked(InputEvent event, float x, float y){
        button.setText("You clicked the button");
      }
    });