Libre office - writer


(jebuem) #1

w jaki sposób można dodać tło/obrazek na cała stronę w libre office writer?
czy tylko to można osiągnąć przy wyzerowaniu marginesów?


(januszek) #2

Przeciągasz obrazek na dokument. Klikasz prawy przycisk myszki i z menu podręcznego “zakotwiczenie” wybierasz “do strony”.