LibreOffice (Base) - formularz tabeli z relacją zwrotną

Powoli zachęcam się do systemu ubuntu i pakietu LibreOffice. Natrafiłem jednak na małe wyzwanie podczas korzystania z programu Base:

Jest sobie tabela Jednostki i ma sobie ona 3 pola: Identyfikator, Nazwa, idRodzica. Tabela jest w relacji do samej siebie. Jak nietrudno się domyślić, chodzi o Identyfikator i idRodzica. Idea tej bazy jest taka, że są sobie jednostki, które pod sobą mogą mieć inne jednostki, które to także mogą mieć pod sobą inne jednostki itd.

Wszystko fajnie do czasu gdy chce się zrobić formularz wyświetlający pojedynczą jednostkę oraz jednostki bezpośrednio jej podległe. LibreOffice proponuje mi 2 sposoby:

Sposób nr 1 Jest sobie zwykły formularz jednostek, który przewijam paskiem nawigacji. Pod nim znajduje się podformularz jednostek podległych, które także obsługuje nawigacją. W formularzu głównym jak i podformularzu pojawia się jedna jednostka.

Sposób nr 2 Formularz główny bez zmian, a podformularz jest arkuszem danych przypominającym excela. Niewygodne i nieestetyczne, ale plus jest taki, że wyświetlają mi się wszystkie jednostki podlegające pod jednostkę główną.

Oba sposoby mi nie pasują i chcę uzyskać taki efekt

ID NAZWA RODZIC

id nazwa

id nazwa

id nazwa

na górze jest główny formularz jednostek, a pod nim elegancko pola tekstowe ze wszystkimi podjednostkami jedno pod drugim.

Zielonego pojęcia nie mam jak uzyskać taki efekt. :frowning: