LibreOffice Calc: Konwersja tekstu na liczby rzeczywiste


(pocolog) #1

Zaimportowałem trochę danych do Calc, ale błędnie zostały rozpoznane jako tekst. Chcę je teraz przekonwertować na liczby, ale nie mam pomysłu jak to zrobić.
Próbowałem zmienić wszystkie przecinki na kropki - bez efektu. Próbowałem zmienić kategorie komórki z tekstu na liczbę - niestety liczby dostają poprzedzający apostrof i dalej są traktowane jako tekst. Apostrofu nie potrafię usunąć dla wszystkich komórek jednocześnie.
Jakieś pomysły?


(krystian3w) #2

https://neowiki.neooffice.org/index.php/Converting_a_Text_String_to_a_Number_in_Calc


(zrzut poprawiony - opcja “szukaj w”)

Ale sprawdź na kopii.


(pocolog) #3

Zrobiłem to już wcześniej trochę inaczej, dlatego oznaczyłem temat do usunięcia dla admina.

Każdą kolumnę z osobna (nie dało się wszystkich na raz) zaznaczyłem i wybrałem z menu “Dane”, “Tekst jako kolumna”, co przekonwertowało wartości na liczby.


(LORDEK) #4