Licencja Spikit


(Virt) #1

Odkupię klucz licencyjny do programu Spikit. Proszę o kontakt gdyby ktoś chciał odsprzedać lub wie gdzieś takowy klucz można nabyć


(Aw@mo) #2

Do momentu wydania drugiej serii Spikit (tj. wersji 2+) nowe zamówienia nie będą realizowane. Rozwój bezpłatnej wersji programu przebiegać będzie bez zakłóceń. Bezpłatna wersja Spikit wymaga jedynie odczekania ok. 3 dodatkowych sekund, aby program wykonał wskazaną przez Ciebie czynność.
http://www.spikit.pl/files/SpikitSetup1.9.4.0.exe


(Virt) #3

Orientuję się na jakiej zasadzie działa bezpłatna wersja. Problem polega właśnie na tych 3 sec. Potrzebuję płynnego działania programu.


(Virt) #4

Odświeżam. Odkupię licencję do pełnej wersji programu Spikit.