Liczba z kropkami co 3 cyfry [php]

witam, pobieram z bazy danych liczby i sumuje je, a sume wyświetlam w komórce tabeli, jednak liczba ta jest wielo fyfrowa i dla ułatwienia odczytu chce wprowadzic kropki co trzy cyfry licząc od prawej strony. czy da się to zrobic?

number_format()