Licznik ludzi na czacie


(Krykadam) #1

Witam ! Chciałbym się dowiedzieć jak zrobić takie coś że przy linku do czatu np. w nawiasie jest pokazana ilość ludzi siedzących na czasie. Przykład ? http://www.komforum.net


(adpawl) #2

Możesz wykorzystać poniższy skrypt do zliczania ilości osób online...

(wymaga obsługi mysql)

http://files.hostpark.pl/php/9/9_1.zip


(Krykadam) #3

Tylko jak mam go teraz "zainstalować" ?? Lazikar może wie?


(adpawl) #4

Hmm... bez urazy ...ale głupie pytanie :smiley:

No ja sądze, że lazikar jest inteligentnym i domyślnym człowikiem

...takim, który z pewnością nie przegapił by w powyższym pliku fragmentu:

:wink:

...i w czym problem?


(system) #5

Tu masz kilka liczników, niektóre są do on-line : http://pliki.webhelp.pl/index.php?actio ... =php&id=10

Używam coś takiego :

<?php

/**

* Plik zawiera kod licznika osób online

* @author Łukasz Janicki 

* @copyright copyLeft

* @link http://strefaphp.net

* @version 1.0

*/


 /**

 * Stała zawiera nazwę pliku, w którym znajdują się dane o gościach online.

 */

 define('FILE_NAME','on.line.php');


 /**

 * Zwraca liczbę sekund, które odpowiadają w czasie liczbie minut podanej w

 * argumencie w funkcji.

 *

 * @param integer $minutes

 * @return integer

 */

 function gsf_minutes($minutes)

 {

   return 60 * $minutes;

 } #end function gsf_minutes()


 /**

 * Zwraca liczbę sekund, które odpowiadają w czasie liczbie godzin podanej w

 * argumencie w funkcji.

 *

 * @param integer $hours

 * @return integer

 */

 function gsf_hours($hours)

 {

   return 3600 * $hours;

 } #end function gsf_hours()


 /**

 * Zwraca liczbę sekund, które odpowiadają w czasie liczbie dni podanej w

 * argumencie w funkcji.

 *

 * @param integer $days

 * @return integer

 */

 function gsf_days($days)

 {

   return 86400 * $days;

 } #end function gsf_days()


 /**

 * Zwraca liczbę osób online. Liczba ta musi być większa od 0 gdyż ktoś musi

 * przeglądać stronę skoro skrypt jest wykonywany ;]

 *

 * @param void

 * @return integer

 */

 function visitors()

 {

   global $online2;


   $online = count($online2);

   if($online == 0)

    return 1;

   else

    return $online;

 } #end function visitors() if(file_exists(FILE_NAME)) #sprawdzamy czy plik istnieje

 {

/**

 zapisujemy wszystkie linie pliku jako osobne elementy w tablicy $online

*/

   $online = file(FILE_NAME);

   foreach($online as $on) # każdy element tablicy...

   {

    $part = explode("\t",$on); # dzielimy na nową tablicę

/**

 tworzymy nową tablicę typu: [IP_GOSCIA] = DATA_PRZELADOWANIA

*/

    $online2[rtrim($part[0])] = $part[1];

   }

/**

 usuwamy z tablicy element o IP takim jak IP odwiedzającego

*/

   unset($online2[$_SERVER['REMOTE_ADDR']]);

/**

 tworzymy nowy element w tablicy o IP takim jak IP odwiedzajacego

*/

   $online2[$_SERVER['REMOTE_ADDR']] = time();

   $time = time(); #zapisujemy aktualny czas, by nie wywoływać funkcji time(), w pętli

   foreach(array_keys($online2) as $on) # dla każdego klucza z tablicy

   {

/**

 sprawdzamy czy element o danym kluczu, ma czas przeładowania strony mniejszy

 niż (aktualny czas - przedział czasu ludzi online)

* jeśli tak usuwamy element, jeśli chcemy zamiast przedziału w minutach, mieć

 przedział w godzinach lub dniach zmieniamy nazwę funckji na gfs_hours lub

 gfs_days.

* jeśli nie, dopisujemy do zmniennej wpis typu: [ADRESS_IP] \t

 [DATA_PRZELADOWANIA] \n - gdzie \n to znak nowej lini, a \t inny separator

*/

    if($online2[$on] < ($time - gsf_minutes('5')))

      unset($online2[$on]);

    else

      $file_ .= "$on \t $online2[$on] \n";

   }

 }

/**

 jeśli plik z goścmi onlinie nie istnieje, tworzymy zmienną z wpis typu:

 [ADRESS_IP] \t [DATA_PRZELADOWANIA] \n - gdzie \n to znak nowej lini, a \t

 biały znak

*/

 else

   $file_ = $_SERVER['REMOTE_ADDR']."\t".time()."\n";


 echo 'Osób online: '.visitors(); # wyświetlamy liczbę osób online


/**

 tworzymy nowy plik do zapisu,jeśli plik istnieje jego poprzednia zawartość

 zostaje skasowana

*/

 $file = fopen(FILE_NAME,'w');

 flock($file, LOCK_EX); # blokujemy plik do odczytu

 fwrite($file,$file_); # zapisujemy dane o gościach online(ze zmniennej $file_) do pliku

 flock($file, LOCK_UN); # odblokowywujemy plik

 fclose($file); # zamykamy plik

?>

ps. plikowi on.line.php nadaj chmod 666