Licznik na stronie www

Witam

Mam następujący skrypt licznika i chcę aby dodatkowo wyświetlał mi ile był wczoraj odwiedzin.

<?php

ob_start();

// ========== Funkcje ==========


  function open($name="",$trybe="r",$value="0")

    {

      if(file_exists($name))

        {

          $file=fopen($name, $trybe);

          flock($file, 1);

          if (filesize($name)>0) return fread(fopen($name, $trybe), filesize($name)); else return $value;

          flock($file, 3);

          fclose($file);

        }

    }


  function save($name="",$date="",$trybe="w")

    {

      if(file_exists($name))

        {

          $file=fopen($name, $trybe);

          flock($file, 2);

          fwrite($file, $date);

          flock($file, 3);

          fclose($file);

        }

    }


// ========== Scieżki ==========


  $scr[0] = "licznik/ip.dat";

  $scr[1] = "licznik/dane.dat";

  $scr[2] = "licznik/log.dat";


// ========== Zmienne ==========


  $aktu_ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];

  $host = gethostbyaddr($aktu_ip); 

  $aktu_czas = (date(G)*3600)+(date(i)*60)+date(s);//date(G)*60+date(i); 3600 = 1h; 

  $czas_online = 600; // (10 minut) = 600 sekund

  $czas_opuznienia = 900; // (15 minut) = 900 sekund

  $data = date("Y-m-d", time());

  $online = 1;

  $zmienna = False;

  $nowe_dane = '';


// ========== zródło ==========


  $dane = explode(chr(1),open($scr[1]));


  if(!strcmp($dane[2],$data))

    {

      $tab1 = explode(chr(1), open($scr[0]));


      for( $x = 0; $x <= count($tab1)-2; $x+=2 )

        {

          if(!strcmp($aktu_ip, $tab1[$x]))

            {

              if($aktu_czas - $czas_opuznienia < $tab1[$x+1]) $zmienna=True;

            }

          else

            {

              if($aktu_czas - $czas_opuznienia < $tab1[$x+1])

                {

                  $nowe_dane .= $tab1[$x].chr(1).$tab1[$x+1].chr(1);

                  if($aktu_czas - $czas_online < $tab1[$x+1]) $online++;

                }

            }

        }


      if ($zmienna == 0)

        {

          $dane[0]++;

          $dane[1]++;


          save($scr[1],$dane[0].chr(1).$dane[1].chr(1).$dane[2]);


$wszystko = "$dane[0] -".chr(1). "- $dane[1] -" .chr(1). "- $online -" .chr(1). date("- Y-m-d -" .chr(1). "- G:i:s -", time()) .chr(1). "- $aktu_ip -" .chr(1). "- $host -" .chr(1). $HTTP_REFERER .chr(1). $HTTP_USER_AGENT .chr(13).chr(10);

save($scr[2],$wszystko,"a");

        }

    }

  else

    {

      save($scr[0]);


      $dane[0]++;

      $dane[1] = 1;


      save($scr[1],$dane[0].chr(1).$dane[1].chr(1).$data);


$wszystko = "$dane[0] -".chr(1). "- $dane[1] -" .chr(1). "- $online -" .chr(1). date("- Y-m-d -" .chr(1). "- G:i:s -", time()) .chr(1). "- $aktu_ip -" .chr(1). "- $host -" .chr(1). $HTTP_REFERER .chr(1). $HTTP_USER_AGENT .chr(13).chr(10);

save($scr[2],$wszystko,"a");

    }


  $nowe_dane .= $aktu_ip.chr(1).$aktu_czas.chr(1);

  save($scr[0],$nowe_dane);


  echo "
";

  echo "
";

   echo "
";
 // LICZNIK POWSTANIA STRONY

 //przekształcamy datę w przeszłosci do formatu unix'owego

  $data = strtotime("2001-01-01 0:00:30"); // tu wpisz datę od kiedy ma liczyć

 //pobieramy bieżacy czas

  $teraz = time();

 //różnice dzielimy przez jeden dzień czyli 60 s. * 60 m. * 24 godz.

  $dni_r = ($teraz - $data) / (60 * 60 * 24);

 //częsć całkowita z dzielenia to liczba dni

  $dni_c = floor($dni_r);

 //resztę z dzielenia mnożymy przez dobę

  $godzin_r = ($dni_r - $dni_c) * 24;

 //częsć całkowita z mnożenia to liczba godzin

  $godzin_c = floor($godzin_r);

 //resztę mnożymy przez godzinę

  $minut_r = ($godzin_r - $godzin_c) * 60;

 //częsć całkowita to liczba minut

  $minut_c = floor($minut_r);

 //częsć całkowita reszty pomnożonej przez minutę to liczba sekund

  $sekund_c = floor(($minut_r - $minut_c) * 60);

 echo "
";


?>
[/code]

Dodane 11.05.2010 (Wt) 18:55

Ponawiam temat, szukam licznika za pomocą którego wyświetlę informacje:

ile było wizyt wczoraj, ile dziś, osób online oraz unikalnych odsłon strony.