Licznik odwiedzin stron PHP


(fiłek) #1

Witam :wink:

Potrzebuje bardzo prostego skryptu do liczenia odwiedzin stron :wink:

ponieważ znalazłem jeden długi ... a potrzebuje krótszego.. :wink:

<?php

// $ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR'];

$moj_adres="83.83.255.255";

function polnoc()

{

  $teraz = date("H:i:s");

  $czas = explode(":", $teraz);

  $godziny = 23-$czas[0];

  $minuty = 59-$czas[1];

  $sekundy = 59-$czas[2];

  $waznosc = $godziny*3600 + $minuty*60 + $sekundy;

  return $waznosc;

}

   if((!isset($_COOKIE['licznik'])) && ($ip != $moj_adres))

    {


        $plik = fopen("licznik.txt", "r");

        $tekst = fread($plik, filesize("licznik.txt"));

        $dane = explode(";", $tekst);

        fclose($plik);

        $plik = fopen("licznik.txt", "w");

        flock($plik, 2);

        $dane[0]++;

        fwrite($plik, "$dane[0];", 15);

        flock($plik, 3);

        fclose($plik);


    $data = date("Y-m-d");

    $dzienny=fopen("dzienny.txt","r");

    $dzienny_tekst =fread($dzienny, filesize("dzienny.txt"));

    $dane2 = explode(":", $dzienny_tekst);

    fclose($dzienny);

    if($dane2[0]==$data)

   { $dane2[1]++;

        $dzienny=fopen("dzienny.txt","w");

        flock($dzienny, 2);

        fwrite($dzienny, "$dane2[0]:$dane2[1]:$dane2[2]:$dane2[3]", 30);

     flock($dzienny, 3);

     fclose($dzienny);

    }

    else

    { $dane2[2]=$dane2[0];

     $dane2[3]=$dane2[1];

     $dane2[0]=$data;

     $dane2[1]=1;

     $dzienny=fopen("dzienny.txt","w");

     flock($dzienny, 2);

     fwrite($dzienny, "$dane2[0]:$dane2[1]:$dane2[2]:$dane2[3]", 30);

     flock($dzienny, 3);

     fclose($dzienny);

    }


     setcookie("licznik", "zliczono", time()+polnoc()+1 );

    }else{


        $plik = fopen("licznik.txt", "r");

        $tekst = fread($plik, filesize("licznik.txt"));

        $dane = explode(";", $tekst);

        fclose($plik);


        $dzienny=fopen("dzienny.txt","r");

        $dzienny_tekst =fread($dzienny, filesize("dzienny.txt"));

        $dane2 = explode(":", $dzienny_tekst);

        fclose($dzienny);


  }

  define('FILE_NAME','line.php');

  function gsf_minutes($minutes)

  {

   return 60 * $minutes;

  } #end function gsf_minutes()


  function gsf_hours($hours)

  {

   return 3600 * $hours;

  } #end function gsf_hours()

  function gsf_days($days)

  {

   return 86400 * $days;

  } #end function gsf_days()

  function visitors()

  {

   global $online2;

   $online = count($online2);

   if($online == 0)

     return 1;

   else

     return $online;

  } #end function visitors()


  if(file_exists(FILE_NAME))

  {

   $online = file(FILE_NAME);

   foreach($online as $on)

   {

     $part = explode("\t",$on);

     $online2[rtrim($part[0])] = $part[1];

   }

   unset($online2[$_SERVER['REMOTE_ADDR']]);

   $online2[$_SERVER['REMOTE_ADDR']] = time();

   foreach(array_keys($online2) as $on)

   {

     if($online2[$on] < (time() - gsf_minutes('5')))

      unset($online2[$on]);            

     else                     

      $file_ .= "$on \t $online2[$on] \n";     

   }

  }

  else                        

  {

   $file_ = $_SERVER['REMOTE_ADDR']."\t".time()."\n";

  }

  $file = fopen(FILE_NAME,'w');

  flock($file, LOCK_EX);    

  fwrite($file,$file_);    

  flock($file, LOCK_UN);    

  fclose($file);


?>


Łącznie :<?php echo($dane[0]); ?> 


Dzisiaj :(<?php echo($dane2[0]); ?>) : <?php echo($dane2[1]); ?>


Wczoraj :(<?php echo($dane2[2]); ?>) : <?php echo($dane2[3]); ?>


online: <? echo visitors(); ?>

Złączono Posta : 22.11.2007 (Czw) 12:57Dobra znalazłem krótszy.. :wink: teraz mam problem ze zrobieniem z wyświetlaniu ilości mam cały czas tylko 1 odwiedzine...

<?

$cookie++;

setcookie("cookie");

printf ("Liczba odwiedzin strony to: $cookie");

?>

(Fiołek) #2

Na cookiesach nie radze utrzymywać liczby odwiedzin. Lepiej zrób to na pliku.

Przykładowy kod:

<?php

$file=fopen('licznik.dat', 'w+');

$licznik=fread($file, filesize('licznik.dat'));

$licznik = intval($licznik);

$licznik++;

ftruncate($file, 0);

fseek($file, 0);

fwrite($file, strval($licznik));

fclose($file);

echo "Stronę odwiedzono $licznik razy.";

?>

Możliwe, że są błędy :wink:


(fiłek) #3

Fiołek dzięki ... ale ja potrzebuje w cookies... :evil:


(L337 Crew) #4

Zależy co przez to rozumiesz.

Jeśli mierzyć czas i liczbę podstron, które dany użytkownik przejrzał - ujdzie.

Jednak nie ma możliwości zrobić globalnego licznika, opartego wyłącznie na ciasteczkach.

Dlaczego? Otóż masz stronę - ja wejdę i zapisze mi, że odwiedziłem stronę, teraz wejdzie ktoś inny - jemu również, ale mojego wejścia pod uwagę nie weźmie w ogóle.

Jak ktoś nie ma obsługi cookies?

Co więc z takiego licznika?!

Już lepiej bazując na sesjach uaktualniać wpis w pliku tekstowym/bazie danych.


(fiłek) #5

L337 Crew dostalismy od nauczyciela za zadanie znaleść dobry

skrypt który liczy liczbe odwiedzin na stronie za pomocą ciasteczek... a

przede wszystkim ma być on krótki...


(Grzybek35) #6

Wpisz w google: skrypty liczników. Napewno znajdziesz.